Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2680(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0305/2012

Debatai :

PV 14/06/2012 - 16.1
CRE 14/06/2012 - 16.1

Balsavimas :

PV 14/06/2012 - 17.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0263

Priimti tekstai
PDF 228kWORD 74k
Ketvirtadienis, 2012 m. birželio 14 d. - Strasbūras
Žmogaus teisės ir saugumo padėtis Sahelio regione
P7_TA(2012)0263RC-B7-0305/2012

2012 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių ir saugumo padėties Sahelio regione (2012/2680(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 23 d. Europos Sąjungos Tarybos išvadas dėl Malio (Sahelio) regiono (1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 23 d. Europos Sąjungos Tarybos išvadas dėl Sahelio regiono(2), kuriose patvirtinta civilinės BSGP konsultavimo, paramos ir mokymo misijos Sahelio regione krizių valdymo koncepcija,

–  atsižvelgdamas į EIVT ataskaitą „Sahelio saugumo ir vystymosi strategija. Įgyvendinimo pažangos ataskaita. 2012 m. kovo mėn.“,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. JT Saugumo Tarybai pristatytą JT Libijos krizės poveikio Sahelio regionui vertinimo misijos ataskaitą(3) ir 2012 m. kovo 22 d.(4), kovo 26 d.(5), balandžio 4 d.(6) ir balandžio 9 d.(7) JT Saugumo Tarybos pareiškimus dėl Malio,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 21 d. (3076-ojo Užsienio reikalų tarybos posėdžio) Tarybos išvadas dėl Europos Sąjungos strategijos saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 18 d. AKR ir ES JPA rezoliuciją „Demokratiniai perversmai Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose: padariniai AKR šalims, Europai ir pasauliui“(8) ir 2011 m. lapkričio 23 d. AKR ir ES JPA rezoliuciją dėl Arabų pavasario poveikio kaimyninėms valstybėms Afrikoje į pietus nuo Sacharos(9),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas, kuriose vyriausioji įgaliotinė raginama paspartinti parengiamuosius darbus, susijusius su BSGP įsipareigojimu sustiprinti regioninius saugumo pajėgumus Sahelio regione, glaudžiai bendradarbiaujant su Afrikos Sąjunga,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 21 d., gegužės 23 d., liepos 18 d. ir 2012 m. kovo 23 d. Tarybos išvadas dėl Libijos,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 1 d. Europos Sąjungos Tarybos galutinę ataskaitą dėl Sahelio saugumo ir vystymosi iniciatyvos(10),

–  atsižvelgdamas į papildomas atitinkamas Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) nuostatas, ypač į jos 3, 6, 31 ir 39 straipsnius, ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nuostatas, ypač į jos 205, 208, 214 ir 222 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į AKR ir ES partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimą) ir ypač į jo 1, 8, 25 ir 28 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Afrikos ir ES taikos ir saugumo partnerystę, ypač į per 2010 m. lapkričio 29 ir 30 d. Tripolyje vykusį Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimą patvirtinto 2011–2013 m. veiksmų plano antrąją, septintąją ir aštuntąją iniciatyvas,

–  atsižvelgdamas į per 2004 m. liepos 8 d. Adis Abeboje vykusią trečiąją eilinę Afrikos Sąjungos konferencijos sesiją priimtą Afrikos Sąjungos konvencijos dėl terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu protokolą,

–  atsižvelgdamas į Ban Ki-Moono 2012 m. balandžio 17 d. kreipimąsi į Liuksemburgo parlamentą, kuriame jis paragino tarptautinę bendruomenę reaguoti į aštrėjantį konfliktą ir neramumus Sahelio regione, kuris kenčia nuo didelės sausros ir kuriame didėja perkeltų žmonių skaičius, kyla maisto ir kuro kainos,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 5 d., po aukšto lygio susitikimo Lomėje (Togas), Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (VAVEB) tarptautinei bendruomenei pasiųstą nelaimės signalą, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į apsirūpinimo maistu problemą regione, ypač Senegale, Mauritanijoje, Malyje, Burkine Faso, Nigeryje ir Čade,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario mėn. organizacijos „Akcija prieš badą“, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO), Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), Jungtinių Tautų vaikų fondo (Unicef) ir Pasaulio maisto programos kartu parengtą ir atnaujintą strateginį dokumentą „Pasirengimas maisto ir mitybos krizei Sahelio regione ir kaimyninėse šalyse“, kuris 2012 m. Nuolatinio agentūrų bendradarbiavimo komiteto regioninio apsirūpinimo maistu ir mitybos darbo grupės vardu paskelbtas strategija siekiant geriau reaguoti į naują maisto ir mitybos krizę Sahelio regione,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 10 d. įvairių JT agentūrų (Unicef, JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro, Pasaulio sveikatos organizacijos) raginimą skirti papildomai lėšų milijonams žmonių, kurių apsirūpinimas maistu neužtikrintas, Sahelio regione,

–  atsižvelgdamas į Unicef raginimą surinkti 26 mln. JAV dolerių Maliui, kad Malio Unicef komitetas galėtų iki metų pabaigos patenkinti vaikų sveikatos ir mitybos poreikius,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Vakarų Afrikos, ypač į savo 2012 m. balandžio 20 d. rezoliuciją dėl Malio(11),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 30 d. Horsense (Danija) priimtą AKR ir ES JPA rezoliuciją dėl Libijos konflikto poveikio kaimyninėms AKR ir ES valstybėms (101.157/galutinis),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi nuo sausros, potvynių, dirvožemio blogėjimo, menko pasėlių derliaus, didelių maisto kainų, gyventojų perkėlimo, pabėgėlių krizės, nuolatinio skurdo, silpno valdymo veiksnių visumos Sahelio regione ir dėl konfliktų blogėjančios saugumo ir žmogaus teisių padėties visame regione kenčia milijonai žmonių;

B.  kadangi nuo politinės ir maisto krizės kenčiantys žmonės gyvena siaubingo skurdo sąlygomis – netenkinami jų elementariausi žmogaus poreikiai ir didėja socialinė įtampa; kadangi daugumą perkeltų asmenų sudaro moterys, kurioms nesuteikiama jokia apsauga, todėl jos sudaro ypač pažeidžiamą grupę;

C.  kadangi VAVEB valstybės narės yra užfiksavusios, kad 2012 m. 9 proc. sumažėjo grūdų produkcija palyginti su ankstesniais metais, Sahelio regione grūdų produkcija sumažėjo 26 proc., o Čade ir Gambijoje sumažėjo 50 proc.;

D.  kadangi JT vertinimu nuo su sausra ir konfliktais susijusios krizės Vakarų Afrikos Sahelio regione kenčia 18 milijonų žmonių, 2011 m. daugiau kaip 200 000 vaikų mirė dėl blogos mitybos ir šiuo metu milijonui vaikų gresia didelis ir ūmus mitybos nepakankamumas;

E.  kadangi Sahelio šalių valstybingumo trapumas, menkas valdymas ir korupcija kartu su ekonominiu neišsivystymu, kurie lemia nuolatinį skurdą, sukuria puikią aplinką teroristinėms gurpuotėms, narkotikų ir žmonių prekeiviams, grupuotėms, užsiimančioms piratavimu, ginklų prekyba, pinigų plovimu, nelegalia imigracija, ir organizuoto nusikalstamumo tinklams, kurie kartu destabilizuoja regioną ir daro neigiamą poveikį ir kaimyniniams regionams;

F.  kadangi regione stiprėja didelį nerimą keliantys Lotynų Amerikos ir Vakarų–Centrinės Afrikos valstybių narkotikų prekeivių ryšiai ir kadangi šis regionas šiuo metu yra tampa pagrindiniu narkotikų tranzito į Europą, kuri suvartoja daugiau kaip 25 proc. viso pasaulyje suvartojamo kokaino, keliu; kadangi dėl tokių tendencijų reikia didesnio Europos Sąjungos pasiryžimo veikti;

G.  kadangi konfliktai Libijoje ir Malyje, tūkstančiams perkeltų žmonių migravus į Burkina Fasą, Nigerį ir Mauritaniją, neigiamai paveikė saugumo padėtį regione, kuris kenčia nuo didelio apsirūpinimo maistu nepakankamumo, vandens trūkumo, didėjančio nusikalstamumo ir didelio nestabilumo;

H.  kadangi dėl Libijos konflikto Sahelio ir Sacharos regione imta platinti didžiulius kiekius ginklų ir staiga regioną užplūdo sunkioji ginkluotė, kuri įvairių teroristų, nusikalstamų grupuočių ir žmonių prekeivių, kurių gausu regione, rankose virsta didele grėsme viso regiono saugumui ir stabilumui;

I.  kadangi iš Libijos į Nigerį, Čadą, Malį ir Mauritaniją grįžtantys buvę kovotojai, turintys didelį kiekį ginklų ir amunicijos, yra potencialūs sukilėlių judėjimų, Islamiškojo Magrebo Al-Qaedai priskiriamų grupuočių ir nusikalstamų gaujų nariai ir prisideda prie viso regiono destabilizavimo;

J.  kadangi regione pagal islamą praktikuojamos tolerancijos, solidarumo ir pagarbos žmogui tradicijos;

K.  kadangi nėra tikro socialinio ir ekonominio vystymosi, nesąžiningai paskirstomi ištekliai, dideli jaunimo nedarbo rodikliai, nuolatinis skurdas, apsirūpinimo darbu stoka ir beviltiškas socialinis nepriteklius atlieka svarbų vaidmenį, kai teroristų grupės užverbuoja jaunimą;

L.  kadangi tokių sukilėlių grupuočių, kaip Boko Haram, iškilimas Čade ir Nigerijoje kelia grėsmę viso Sahelio regiono stabilumui;

M.  kadangi tokia įvykių raida, taip pat iš naujo sukilęs tuaregų iredentizmas tokiose šalyse, kaip Malis ir Nigeris, kelia grėsmę Sahelio ir Sacharos regiono šalių, ypač Mauritanijos ir Burkina Faso, stabilumui ir teritoriniam vientisumui;

N.  kadangi esama viešai deklaruojamų Sahelio ir Sacharos regiono teroristinių grupuočių ir narkotikų, ginklų, cigarečių ir žmonių prekeivių ryšių; kadangi keli europiečiai buvo pagrobti ir laikyti įkaitais, ypač pastaraisiais metais;

O.  kadangi kova su terorizmu Sahelio regione turi būti vykdoma ir aktyvios vystymosi, socialinio teisingumo, teisinės valstybės ir integracijos skatinimo politikos priemonėmis; kadangi vietos gyventojams būtina pasiūlyti ekonomines perspektyvas, alternatyvias kriminalinei ekonomikai;

P.  kadangi Sahelio regiono lankas yra pereinamoji sritis tarp Užsachario Afrikos ir Europos ir kadangi dėl to padėtis Sahelio ir Sacharos ruože yra pagrindinis tiek Afrikos, tiek Europos saugumo klausimas;

Q.  kadangi visi tarptautiniai, regioniai ir nacionaliniai suinteresuotieji subjektai turėtų būti mobilizuoti siekiant sustiprinti kovą su terorizmu ir sustiprinti saugumą regione, įskaitant struktūrinį dialogą;

R.  kadangi ES strategijoje Mauritanija, Malis ir Nigeris įvardijamos kaip pagrindinės Sahelio regiono šalys ir argumentuojama, kad vyriausybės pajėgumo stoka ir sisteminis skurdas vienas kitą didina;

S.  kadangi nesaugumas turi skaudžių padarinių regiono ekonomikai, ypač kasybos ir turizmo sektoriams, jos vystymuisi ir darbo vietų kūrimui; kadangi dėl blogėjančios saugumo padėties sustabdyti keliose regiono šalyse vykdyti vystymosi projektai ir taip daug jaunimo liko be darbo, o jų pažeidžiamumu tikriausiai pasinaudos teroristinės ir nusikalstamos grupuotės;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl saugumo padėties blogėjimo Sahelio regione ir ragina ES veikti glaudžiai bendradarbiaujant su regiono valdžios institucijomis ir parlamentais, pilietine visuomene ir regioniniais bei tarptautiniais organais, įskaitant Afrikos Sąjungą ir VAVEB, siekiant visapusiškai šalinti esmines politines, ekonomines, socialines ir aplinkos skurdo priežastis, remti ekonominį vystymąsi, gerą valdymą, pagerinti vietos gyventojų prieigą prie svarbiausių infrastruktūrų ir pagrindinių paslaugų ir padėti įtvirtinti valstybės institucijas, teisingumą, policiją ir muitinę, siekiant stiprinti saugumą ir teisinės valstybės principus regione;

2.  vienareikšmiškai smerkia visus bandymus užimti valdžią jėga, bet kokius terorizmo aktus ir ligoninių, mokyklų, pagalbos agentūrų ir vyriausybės pastatų plėšimus, visų rūšių žiaurias ir nežmoniškas bausmes, susijusias su šariato teisės taikymu, ir visus karo nusikaltimus, žmonių grobimus ir didelius Malio gyventojų žmogaus teisių pažeidimus, ypač sukilėlių kontroliuojamose šiaurinėse vietovėse, ir ragina Malio valdžios institucijas ir Tuaregų išsivadavimo judėjimą pasiekti taikų ir ilgalaikį sprendimą konstruktyviu dialogu;

3.  ypač smerkia žiaurumus prieš civilius gyventojus, kurie vykdyti prieš moteris ir vaikus dažniau nei prieš kitas aukas, ir ypač smerkia pagrobimų ir žaginimų kaip karo ginklo naudojimą;

4.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę paspartinti įvairių ES strategijos saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje elementų įgyvendinimą; remia Tarybos įsipareigojimą prisidėti prie taikaus, stabilaus regiono, kuriame užtikrintas savarankiškas apsirūpinimas maistu, vystymosi;

5.  primena, kad saugumo padėties gerinimas yra neatsiejamas nuo ekonomikos augimo ir skurdo mažinimo regione, nes saugumas ir vystymasis yra glaudžiai susiję; todėl ragina ES nustatyti priemones, siekiant gerinti regiono saugumą, ypač didelį dėmesį skiriant pajėgumų stiprinimui atitinkamose šalyse ir visapusiško pagrindinių regioninių veikėjų dialogo skatinimui ir stiprinimui;

6.  ragina Komisiją ir EIVT, įgyvendinant ES strategiją saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje (sutelkiant dėmesį į keturias veiksmų sritis: vystymąsi, gerą valdymą ir vidaus konfliktų sprendimą; politinius ir diplomatinius veiksmus; saugumą ir teisinės valstybės įtvirtinimą; kovos su smurtiniu ekstremizmu ir radikalizmu veiksmus), laikyti pagrindiniu principu saugumo ir vystymosi poreikių, ypač apsirūpinimo maistu, susiejimą;

7.  palankiai vertina Sahelio kovos su terorizmu programą, Vakarų Afrikos informacinę sistemą, VAVEB taikos ir saugumo projektą ir VAVEB narkotikų ir nusikalstamumo veiksmų planą, kurių imamasi pagal Europos Sąjungos strategiją saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje, taip pat regionines iniciatyvas, pavyzdžiui, Afrikos terorizmo studijų ir mokslinių tyrimų centro (angl. ACSRT) organizuojamas iniciatyvas dėl nacionalinių teisinių sistemų pajėgumo reaguoti į terorizmą;

8.  laikosi nuomonės, kad ES strategija saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje, nors ir duodanti teigiamų rezultatų, turi spręsti fragmentacijos rizikos klausimą ir gerinti ES veiksmų, kurių imtasi pagal skirtingas priemones dėl su Saheliu susijusių klausimų, sinchronizaciją;

9.  ragina Tarybą ir valstybes nares sutelkti visus turimus išteklius siekiant skatinti saugumą ir vystymąsi Sahelio ir Sacharos regione, bendradarbiaujant su regiono šalimis, Jungtinėmis Tautomis ir kitais tarptautiniais partneriais;

10.  palankiai vertina tai, kad Vakarų Afrikos bendrija įsipareigojo skirti 80 mln. JAV dolerių paketą reaguojant į ypatingą krizę Sahelio regione ir tai, kad ES nuo 2012 m. pradžios padidino humanitarinę pagalbą Sahelio regionui nuo 45 mln. iki 120 mln. eurų, ir ragina visas šalis užtikrinti, kad ši pagalba pasiektų tuos, kuriems jos reikia; sykiu ragina tarptautinę bendruomenę dėti finansines pastangas, kurių reikia norint įveikti maisto krizę ir spręsti saugumo regione nebuvimo problemą;

11.  pažymi, kad Sahelis yra vienas regionų, labiausiai kenčiančių nuo klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo, kurie turi didelį poveikį žemės ūkiui, ūkininkams ir vietos žmonių gyvenimui, didina skurdą ir nelygybę; palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi FAO kartu su Nuolatiniu tarpvalstybiniu sausros valdymo Sahelyje komitetu (CILSS), Išankstinio perspėjimo apie badą tinklu (FEWSNET), Pasaulio maisto programa (PMP) ir vyriausybėmis;

12.  primygtinai ragina ES, kad ji, koordinuodama veiksmus su kitais pagalbos teikėjais, imtųsi tvirtos lyderės vaidmens ir imtųsi skubių veiksmų siekiant išvengti krizės Sahelio regione virtimo katastrofa, nes tikimasi, jog humanitarinė padėtis regione išliks kritiška bent iki pagrindinio šio rudens derliaus;

13.  yra įsitikinęs, kad tarptautinei bendruomenei būtina, žvelgiant iš vidutinio laikotarpio ir ilgalaikės perspektyvos, sutelkti savo veiksmus į atitinkamų gyventojų pajėgumo stiprinimą įveikti sausras ir kitas negandas ateityje ir taip sumažinti jų priklausomybę nuo skubios pagalbos, gerinti reagavimo į badą strategijas ir kovoti su struktūriniu pažeidžiamumu – taip problema bus sprendžiama veiksmingiau;

14.  ragina ES ir tarptautinę bendruomenę sutelkti savo veiklą į pastangas apsaugoti pažeidžiamiausių namų ūkių pragyvenimo šaltinius, stiprinti piemenų ir ūkininkų atsparumą, remti tokių gamtinių išteklių, kaip vanduo, medžiai ir dirvožemis, valdymą ir išsaugojimą, teikti integruotą skubią mitybos pagalbą pažeidžiamiausioms šeimoms, ypač moterims, stiprinti nelaimių rizikos mažinimą ir valdymą vietos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, remti apsirūpinimo maistu informacijos valdymo ir išankstinio perspėjimo sistemų koordinavimą ir jas stiprinti;

15.  mano, kad skubiai reikia remti iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti dialogą ir didinti vietos bendruomenių gebėjimą atsispirti ir kovoti su teroristų pasiūlymais ir teroristinių ir nusikalstamų grupuočių vykdomu jaunimo verbavimu, įskaitant paramą jaunimo užimtumui ir mokymui;

16.  primygtinai ragina Sahelio ir Sacharos regiono valstybes, naująsias Libijos valdžios institucijas ir kompetentingas daugiašales agentūras imtis visų priemonių, kurių reikia siekiant nutraukti ginklų platinimą regione, ir įdiegti tinkamus nacionalinių sienų kontrolės ir saugumo užtikrinimo visame regione mechanizmus, įskaitant lengvosios ginkluotės ir lengvųjų ginklų gabenimo nutraukimo mechanizmą, kad būtų įgyvendintos neteisėtos smulkiosios ginkluotės ir lengvųjų ginklų surinkimo ir sunaikinimo programos ir įdiegtos keitimosi informacija ir jungtinių saugumo operacijų vykdymo regione priemonės;

17.  palankiai vertina tai, kad 2010 m. Alžyras, Malis, Mauritanija ir Nigeris įsteigė Jungtinį štabo operacijų komitetą (CEMOC), kuris koordinuos kovą su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir prekyba narkotikais Sahelio ir Sacharos regione;

18.  ragina visą tarptautinę bendruomenę ir ypač ES glaudžiau bendradarbiauti su Sahelio ir Sacharos regiono šalimis ir su VAVEB kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu regione, ypač didinant CEMOC turimus išteklius;

19.  ragina, kad visos priemonės, kurių imamasi siekiant kovoti su terorizmu, atitiktų tarptautines žmogaus teisių konvencijas ir protokolus;

20.  pabrėžia, kad turėtų būti imamasi veiksmingų priemonių siekiant pašalinti teroristų ir jų bendrininkų finansavimo šaltinius, ir ragina regiono valstybes imtis priemonių, kurioms pritaria Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC), t. y. reformuoti baudžiamosios teisės sistemas, kovos su korupcija įstatymus, gerinti prekybos lengvaisiais ginklais stebėjimą ir įšaldyti įtariamųjų bankų sąskaitas;

21.  primena ir smerkia tai, kad 2011 m. lapkričio 24–25 d. pagrobti du Prancūzijos piliečiai, vienas Švedijos pilietis, vienas Nyderlandų pilietis ir Jungtinės Karalystės pilietybę turintis Pietų Afrikos gyventojas ir nužudytas Vokietijos pilietis, pasipriešinęs pagrobėjams; pažymi, kad šiuo metu Sahelio regione laikoma 12 įkaitų iš ES, kadangi Islamiškojo Magrebo Al-Qaedai vis dar laiko 2011 m. spalio mėn. vakarų Alžyre pagrobtus du Ispanijos piliečius ir vieną Italijos pilietį, 2010 m. rugsėjį Nigeryje pagrobtus keturis Prancūzijos piliečius ir 2012 m. balandžio 15 d. Timbuktu pagrobtą šveicarą misionierių;

22.  tikisi, kad bet kokia Malio vyriausybės oficialiai paprašyta Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) misija padės regiono šalims veiksmingiau kontroliuoti savo sienas ir ypač kovoti su prekyba ginklais, narkotikais ir žmonėmis;

23.  reiškia paramą VAVEB, Afrikos Sąjungos ir Jungtinių Tautų, taip pat kaimyninių valstybių veiksmams, kuriais siekiama padėti Maliui greitai atkurti konstitucinę tvarką ir inicijuoti konkrečias priemones, siekiant apsaugoti suverenumą, vienybę ir teritorinį vientisumą; atkreipia dėmesį į 2012 m. balandžio 14–15 d. Uagadugu surengtos konferencijos, kuriai vadovavo Burkina Fasos prezidentas Blaise Compaoré, VAVEB paskirtas derybininkas, rezultatus ir tikisi, kad tolesnis pereinamojo laikotarpio tvarkaraštis ir išsami tvarka bus greitai papildomai išaiškinta;

24.  ragina ES ir jos valstybes nares atkreipti ypatingą dėmesį į moterų ir mergaičių padėtį Sahelio regione ir imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti jų apsaugą nuo visų rūšių smurto ir jų žmogaus teisių pažeidimų;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Jungtinių Tautų ir Afrikos Sąjungos generaliniams sekretoriams, Vakarų Afrikos valstybių ekonominei bendrijai ir ES valstybėms narėms.

(1) Dok. 09009/2012.
(2) Dok. 08067/2012.
(3) S/2012/42.
(4) SC/10590.
(5) SC/10592.
(6) SC/10600.
(7) SC/10603.
(8) OL C 327, 2011 11 10, p. 38.
(9) OL C 145, 2012 5 23, p. 34.
(10) Dok. 14361/2010.
(11) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0141.

Teisinė informacija - Privatumo politika