Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2681(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0308/2012

Rozpravy :

PV 14/06/2012 - 16.2
CRE 14/06/2012 - 16.2

Hlasovanie :

PV 14/06/2012 - 17.2

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0264

Prijaté texty
PDF 125kWORD 51k
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg
Prípady beztrestnosti na Filipínach
P7_TA(2012)0264RC-B7-0308/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o prípadoch beztrestnosti na Filipínach (2012/2681(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a jeho opčný protokol, ktorého signatárom sú aj Filipíny,

–  so zreteľom na dokument o stratégii krajiny pre Filipíny na obdobie 2007 – 2013, ktorý vypracovala Komisia,

–  so zreteľom na dohodu o financovaní programu na podporu justície EÚ – Filipíny, podpísanú v októbri 2009, ktorej cieľom je urýchliť súdne konania vedené voči páchateľom mimosúdnych popráv, a na nový program Spravodlivosť pre všetkých,

–  so zreteľom na nedávnu ratifikáciu Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného tribunálu a Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (OPCAT) Filipínami,

–  so zreteľom na správu pracovnej skupiny OSN pre všeobecné pravidelné preskúmanie o Filipínach z 31. mája 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie /vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 24. apríla 2012,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Filipínach, najmä uznesenie z 21. januára 2010(1),

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Esmail Amil Enog, zamestnanec rodiny Ampatuanovcov v provincii Maguindanao, bol nezvestný od marca 2012 po tom, ako pred súdom dosvedčil, že odviezol členov ozbrojenej skupiny na miesto, kde bolo v roku 2009 usmrtených 57 obetí; keďže jeho rozštvrtené telesné pozostatky nesúce znaky mučenia boli nájdené 31. mája 2012;

B.  keďže vedúci členovia rodiny Ampatuanovcov, ktorých obviňujú zo zosnovania masakru v provincii Maguindanao, boli po udalostiach z 23. novembra 2009 zadržaní, a majetok a bankové účty 28 členov a spolupracovníkov klanu boli zmrazené, čo je bezprecedentný krok;

C.  keďže súdny proces s osobami obvinenými zo spáchania masakru v provincii Maguindanao sa začal 8. septembra 2010 v Manile; keďže Andal Ampatuan a niektorí z jeho synov sú súdení za masaker, pričom približne stovka ďalších podozrivých je na slobode;

D.  keďže Esmail Enog bol tretím svedkom, ktorý bol zabitý od začiatku procesu v roku 2010, pričom príbuzní ďalších svedkov boli údajne napadnutí, ohrozovaní, podplácaní alebo zastrašovaní;

E.  keďže krutá smrť pána Enoga je jasným dôkazom toho, že atmosféra beztrestnosti, ktorá prispela k masakru v Maguindanao, je v krajine stále živá;

F.  keďže podľa správ medzinárodnej tlače boli na Filipínach v roku 2012 zabití štyria novinári a organizácie monitorujúce ľudské práva považujú krajinu za nebezpečnú pre médiá;

G.  keďže počet mimosúdnych popráv a nútených zmiznutí osôb sa výrazne znížil po nástupe prezidenta Aquina do funkcie; keďže však schopnosť vlády účinne bojovať proti rozsiahlej beztrestnosti páchateľov takýchto činov a vyriešiť politicky motivované násilie v krajine je nedostatočná;

H.  keďže podľa organizácií v oblasti ľudských práv bolo zo stoviek prípadov mimosúdnych vrážd v poslednom desaťročí úspešne súdne vyriešených len sedem, v ktorých išlo o jedenástich obžalovaných, pričom počas mandátu prezidenta Aquina nebol vyriešený ani jeden;

I.  keďže po masakri v Maguindanao vláda zriadila nezávislý výbor proti súkromným armádam s cieľom rozbiť súkromné ozbrojené skupiny, ale ku konkrétnym výsledkom dosiaľ nedospel;

J.  keďže podľa správy nezávislého výboru proti súkromným armádam z mája 2011 existuje v krajine minimálne 72 aktívnych súkromných ozbrojených skupín;

K.  keďže v poslednom všeobecnom pravidelnom preskúmaní o Filipínach boli opäť zdôraznené odporúčania z roku 2008, t. j. ukončenie beztrestnosti páchateľov mimosúdnych vrážd, nútených zmiznutí osôb a mučenia a postavenie zodpovedných osôb pred spravodlivosť; zvýšenie úsilia o všeobecný zákaz mučenia, mimosúdnych vrážd a nútených zmiznutí osôb; ukončenie beztrestnosti postavením páchateľov pred spravodlivosť; a zabezpečenie adekvátnej ochrany novinárov a obhajcov ľudských práv;

L.  keďže filipínsky senát v júni 2011 prijal zákon o nútených alebo nedobrovoľných zmiznutiach osôb a snemovňa reprezentantov ho v máji 2012 schválila;

1.  dôrazne odsudzuje vraždu tretieho svedka masakru v provincii Maguindanao a zabitie štyroch novinárov a vyjadruje solidaritu s rodinami zosnulých;

2.  vyjadruje vážne znepokojenie nad nezávislosťou súdnictva a pomalým usvedčovaním z porušovania ľudských práv v krajine a požaduje okamžité nezávislé vyšetrenie nedávnych vrážd;

3.  vyzýva filipínsku vládu, aby prijala ďalšie opatrenia s cieľom ukončiť beztrestnosť za páchanie mimosúdnych vrážd, nútených zmiznutí osôb a mučenie a postaviť zodpovedné osoby pred spravodlivosť vrátane páchateľov masakru v Maguindanao, ktorí sú stále na slobode; požaduje tiež prepustenie všetkých zmiznutých osôb, ktoré sú stále zadržiavané, a objasnenie všetkých ostatných nevyriešených prípadov;

4.  víta obvinenie 196 osôb v súvislosti s masakrom v Maguindanao, ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že dosiaľ nebol v súdnom procese dosiahnutý žiaden pokrok;

5.  nalieha na filipínsku vládu, aby ratifikovala medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred núteným zmiznutím a aby uplatňovala zákon o nútených alebo nedobrovoľných zmiznutiach osôb;

6.  vyzýva filipínsku vládu, aby zabezpečila adekvátnu ochranu obhajcov ľudských práv, členov odborov a novinárov, aby účinne vyšetrila a stíhala útoky proti novinárom a aby do domáceho práva zaviedla silné právne predpisy zakazujúce takéto konanie a stanovujúce tresty za tieto činy;

7.  nalieha na štátne orgány, aby v rámci výboru pre ľudské práva zriadili špecializovaný program na ochranu svedkov a obetí vrátane ochrany rodín obetí v prípadoch vážnych porušení ľudských práv, najmä ak sú páchateľmi pravdepodobne vojaci, policajti alebo štátni zamestnanci;

8.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že používanie mučenia a zlého zaobchádzania so zadržiavanými podozrivými zo strany polície je stále rozšírené, a nalieha na filipínske orgány, aby zvýšili úsilie o dôrazný boj proti porušovaniu protiteroristického zákona z roku 2009;

9.  nalieha na vládu, aby okamžite zakázala a rozpustila polovojenské jednotky (vrátane tých, ktoré podliehajú veleniu armády) a miestne ozbrojené skupiny a aby zaviedla úplnú armádnu a policajnú kontrolu nad ozbrojenými civilnými jednotkami, konkrétne teritoriálnymi civilnými jednotkami ozbrojených síl a civilnými dobrovoľnými organizáciami;

10.  vyzýva vládu, aby uskutočnila konkrétne kroky na plnenie odporúčaní predložených Filipínam v nedávnom všeobecnom pravidelnom preskúmaní; nalieha na ňu, aby bezodkladne zrušila vykonávacie nariadenie 546 s cieľom zakázať súkromné armády;

11.  víta skutočnosť, že Filipíny 30. augusta 2011 ratifikovali Rímsky štatút Medzinárodného trestného tribunálu a 17. apríla 2012 Opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (OPCAT);

12.  víta dôležité kroky, ktoré filipínska vláda prijala v jej snahe o predchádzanie vraždám a o postavenie ich páchateľov pred spravodlivosť, ako aj zriadenie novej pracovnej skupiny osobitných prokurátorov, ktorá sa má zaoberať mimosúdnymi vraždami a nútenými zmiznutiami osôb;

13.  víta úspešné vykonávanie programu EPJUST a nový program na podporu justície EÚ - Filipíny Spravodlivosť pre všetkých, ktorý bude čoskoro spustený a ktorý bude disponovať sumou 10 miliónov EUR na obdobie 2012 až 2015 na presadzovanie spravodlivého prístupu k spravodlivosti a jej efektívnemu presadzovaniu pre všetkých občanov vo všeobecnosti, najmä pre chudobné a znevýhodnené osoby, ako sú ženy, deti, príslušníci menšín a pôvodného obyvateľstva, ako aj aktivisti v oblasti ľudských práv a sociálnej oblasti;

14.  vyzýva filipínsku vládu, aby umožnila návštevu osobitného spravodajcu OSN na preskúmanie situácie v oblasti ľudských práv v krajine;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi a vláde Filipín, Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vládam členských štátov ASEAN.

(1) Ú. v. EÚ C 305 E, 11.11.2010, s. 11.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia