Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 67kWORD 34k
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург
Създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност
P7_TA(2012)0266P7_DCL(2012)0011

Декларация на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

A.  като има предвид, че всяка година в Европа приблизително 400 000 души биват засегнати от внезапно спиране на сърдечната дейност в извънболнични условия, като процентът на оцеляване е по-нисък от 10 %;

Б.  като има предвид, че оцеляването на множество привидно здрави жертви зависи от сърдечно-белодробната реанимация (CPR), извършена от намиращите се наблизо, и от ранната дефибрилация и като има предвид, че намеса в рамките на 3-4 минути може да увеличи възможността за оцеляване до повече от 50 %;

В.  като има предвид, че в Европа програмите за автоматична външна дефибрилация са прилагани само отчасти;

1.  Призовава Комисията и Съвета да насърчават:

   приемането на общи програми за прилагане на автоматична външна дефибрилация на обществени места и за обучение на непрофесионалисти във всички държави членки,
   коригиране на законодателството, за да се улесни сърдечно-белодробната реанимация и дефибрилацията от немедицински лица,
   систематично събиране на данни за обратна информация и управление на качеството за всяка програма;

2.  Призовава Комисията и държавите членки да създадат европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност, насочена към засилване на информираността и обучение на широката общественост, лекарите и медицинските служители;

3.  Призовава Комисията да подпомогне държавите членки при приемането и прилагането на национални стратегии за равнопоставен достъп до висококачествена сърдечно-белодробна реанимация;

4.  Призовава Комисията и държавите членки да въведат хармонизирано законодателство в рамките на ЕС, за да предоставят имунитет по отношение отговорността на оказващите първа помощ немедицински лица, които оказват доброволна помощ при спешни кардиологични случаи;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(1), на Съвета, Комисията и парламентите на държавите членки.

(1) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 1 към протокола от заседанието на 14 юни 2012 г. (P7_PV(2012)06-14(ANN1)).

Правна информация - Политика за поверителност