Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 67kWORD 34k
Ceturtdiena, 2012. gada 14. jūnijs - Strasbūra
Eiropas nedēļa sirdsdarbības apstāšanās problēmas apzināšanai
P7_TA(2012)0266P7_DCL(2012)0011

Eiropas Parlamenta 2012. gada 14. jūnija deklarācija par Eiropas nedēļu sirdsdarbības apstāšanās problēmas apzināšanai

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. pantu,

A.  tā kā Eiropā katru gadu aptuveni 400 000 cilvēku ārpus slimnīcas piedzīvo pēkšņu sirdsdarbības apstāšanos un izdzīvošanas rādītājs ir mazāk nekā 10 %;

B.  tā kā izdzīvošana daudziem acīmredzami veseliem cietušajiem ir atkarīga no kardiopulmonālās reanimācijas (CPR), ko veic cilvēki, kas piesteigušies palīgā un nav profesionāļi, un no agrīnas defibrilācijas un tā kā iejaukšanās 3-4 minūšu laikā var paaugstināt izdzīvošanas izredzes līdz vairāk nekā 50 %;

C.  tā kā automātisko ārējo defibrilatoru (AED) programmas tiek Eiropā piemērotas tikai daļēji,

1.  aicina Padomi un Komisiju mudināt:

   vispārējo programmu pieņemšanu AED ieviešanai sabiedriskās vietās un neprofesionāļu apmācību visās dalībvalstīs,
   tiesību aktu pielāgošanu, lai ļautu CPR un defibrilāciju veikt personām, kuras nav mediķi,
   sistemātisku datu vākšanu ar mērķi ‐ atgriezeniskā saikne un kvalitātes pārvaldība katrā programmā;

2.  aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt Eiropā sirdsdarbības apstāšanās problēmas apzināšanās nedēļu ar mērķi celt sabiedrības, terapeitu un veselības aprūpes speciālistu apzināšanās līmeni un izglītotību;

3.  aicina Komisiju atbalstīt dalībvalstis nacionālo stratēģiju pieņemšanā un ieviešanā vienlīdzīgai piekļuvei augstas kvalitātes CPR;

4.  aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt saskaņotus tiesību aktus visā ES, lai nodrošinātu to, ka no atbildības ir atbrīvoti pirmās palīdzības sniedzēji, kuri, nebūdami mediķi, piesteigušies palīgā, lai brīvprātīgi palīdzētu sirds apstāšanās gadījumā;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem(1) Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) Parakstītāju saraksts publicēts 2012. gada 14. jūnija protokola I pielikumā (P7_PV(2012)06-14(ANN1)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika