Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 66kWORD 33k
Donderdag 14 juni 2012 - Straatsburg
Europese voorlichtingsweek over hartstilstand
P7_TA(2012)0266P7_DCL(2012)0011

Verklaring van het Europees Parlement van 14 juni 2012 over het instellen van een Europese voorlichtingsweek over hartstilstand

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 123 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in Europa jaarlijks circa 400.000 mensen buiten het ziekenhuis door een plotselinge hartstilstand worden getroffen en een overlevingskans van minder dan 10% hebben;

B.  overwegende dat het overleven van vele, schijnbaar gezonde slachtoffers afhangt van cardiopulmonaire resuscitatie (CPR) door omstanders en van snelle defibrillatie, en dat een ingrijpen binnen 3 à 4 minuten de overlevingskans tot meer dan 50% kan verhogen;

C.  overwegende dat in Europa programma's voor automatische externe defibrillatoren (AED) slechts ten dele ten uitvoer worden gelegd;

1.  verzoekt de Commissie en de Raad te zorgen voor:

   de goedkeuring van gemeenschappelijke programma's voor het installeren van AED's in openbare gelegenheden en voor het opleiden van leken in alle lidstaten;
   de aanpassing van de wetgeving om CPR en defibrillatie door niet-medisch geschoolden te vergemakkelijken;
   het systematisch verzamelen van gegevens voor feedback en kwaliteitsbeheer in elk programma;

2.  doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om een Europese voorlichtingsweek over hartstilstand in het leven te roepen ter verbetering van de bewustwording en de educatie van het publiek, de artsen en de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg;

3.  verzoekt de Commissie om de lidstaten te ondersteunen bij de goedkeuring en uitvoering van nationale strategieën inzake gelijke toegang tot kwalitatief hoogstaande CPR;

4.  doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om in de gehele EU geharmoniseerde wetgeving uit te vaardigen om ervoor te zorgen dat eerstehulpverleners die niet medisch geschoold zijn en vrijwillig bijstand bij acute hartproblemen verlenen, niet aansprakelijk kunnen worden gesteld;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars(1), te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de parlementen van de lidstaten.

(1) De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 1 bij de notulen van 14 juni 2012 (P7_PV(2012)06-14(ANN1)).

Juridische mededeling - Privacybeleid