Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 66kWORD 34k
Joi, 14 iunie 2012 - Strasbourg
Înființarea unei săptămâni europene de sensibilizare cu privire la stopul cardiac
P7_TA(2012)0266P7_DCL(2012)0011

Declaraţia Parlamentului European din 14 iunie 2012 privind înființarea unei săptămâni europene de sensibilizare cu privire la stopul cardiac

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în Europa, aproximativ 400 000 de oameni suferă un stop cardiac brusc în afara spitalului în fiecare an, rata de supraviețuire fiind mai mică de 10%;

B.  întrucât supraviețuirea multor victime aparent sănătoase depinde de resuscitarea cardio-pulmonară (CPR) efectuată de persoane prezente și de defibrilarea timpurie și întrucât, dacă se intervine în 3-4 minute, șansa de supraviețuire poate crește la peste 50%;

C.  întrucât, în Europa, programele de acces la defibrilatoare automate externe (DAE) s-au implementat doar parțial,

1.  invită Comisia și Consiliul să încurajeze:

   adoptarea unor programe comune de instalare a DAE în locuri publice și de instruire a persoanelor fără pregătire medicală în toate statele membre;
   adaptarea legislației în așa fel încă să se faciliteze efectuarea resuscitării cardio-pulmonare și a defibrilării de către persoane fără pregătire medicală;
   colectarea sistematică de date pentru gestionarea reacțiilor și a calității în cadrul fiecărui program;

2.  invită Comisia și statele membre să înființeze o săptămână europeană de sensibilizare cu privire la stopul cardiac cu scopul de a crește nivelul de conștientizare și de educație al publicului larg, al medicilor și al personalului medical;

3.  invită Comisia să susțină statele membre în ceea ce privește adoptarea și aplicarea unor strategii naționale privind accesul egal la resuscitare cardio-pulmonară de înaltă calitate;

4.  invită Comisia și statele membre să pună în aplicare o legislație armonizată peste tot în UE pentru ca persoanele fără pregătire medicală care reacționează primele și care acordă în mod voluntar ajutor în situații de urgență cardiacă să nu fie trase la răspundere pentru faptele lor;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor(1), Consiliului, Comisiei și parlamentelor statelor membre.

(1) Lista semnatarilor este publicată în anexa 1 la procesul-verbal din 14 iunie 2012 (P7_PV(2012)06-14(ANN1)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate