Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 71kWORD 37k
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg
Zavedenie európskeho týždňa zvyšovania povedomia o zástave srdca
P7_TA(2012)0266P7_DCL(2012)0011

Vyhlásenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o zavedení európskeho týždňa zvyšovania povedomia o zástave srdca

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže každý rok postihne približne 400 000 ľudí v Európe náhla zástava srdca mimo prostredia nemocnice a miera prežitia je menej než 10 %,

B.  keďže prežitie mnohých zjavne zdravých obetí závisí od resuscitácie srdca a pľúc, ktorú im poskytnú okoloidúci, a včasnej defibrilácie, a keďže zákrok v priebehu 3 – 4 minút môže zvýšiť vyhliadku na prežitie na viac než 50 %,

C.  keďže v Európe sú ešte len čiastočne zavedené programy zamerané na používanie automatických externých defibrilátorov,

1.  vyzýva Komisiu a Radu, aby podporila:

   prijatie spoločných programov na zavedenie automatických externých defibrilátorov na verejných miestach a zabezpečenie školení pre laickú verejnosť vo všetkých členských štátoch,
   úpravu právnych predpisov s cieľom uľahčiť ľuďom, ktorí nie sú zdravotníkmi, prácu pri resuscitácii a defibrilácii,
   systematický zber údajov z dôvodu spätnej väzby a riadenia kvality v každom programe,

2.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli európsky týždeň zvyšovania povedomia o zástave srdca, ktorý bude zameraný na zlepšovanie povedomia a vzdelania verejnosti, lekárov a zdravotníkov v tejto oblasti,

3.  vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty pri prijímaní a uplatňovaní vnútroštátnych stratégií rovnakého prístupu ku kvalitnej resuscitácii srdca a pľúc,

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v celej Únii schválili harmonizované právne predpisy s cieľom zabezpečiť, aby ľudia bez lekárskeho vzdelania, ktorí ako prví poskytnú dobrovoľnú pomoc v prípadoch náhlej zástavy srdca, boli oslobodení od zodpovednosti,

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami podpísaných poslancov(1) Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 1 k zápisnici zo 14. júna 2012 (P7_PV(2012)06-14(ANN1)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia