Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0253(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0196/2012

Внесени текстове :

A7-0196/2012

Разисквания :

PV 02/07/2012 - 17
CRE 02/07/2012 - 17

Гласувания :

PV 03/07/2012 - 6.5
CRE 03/07/2012 - 6.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0270

Приети текстове
PDF 277kWORD 45k
Вторник, 3 юли 2012 г. - Страсбург
Единно европейско железопътно пространство ***II
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
ПОПРАВКИ
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2012 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство (преработен текст) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на депутатите на Люксембург в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 март 2011 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 януари 2011 г. (2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0475),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 66 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A7-0196/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 132, 3.5.2011 г., стр. 99.
(2) OВ C 104, 2.4.2011 г., стр. 53.
(3) Приети текстове от 16.11.2011 г., P7_TA(2011)0503.


Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 3 юли 2012 г. с оглед приемането на Директива 2012/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство (преработен текст)
P7_TC2-COD(2010)0253

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2012/34/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност