Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0253(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0196/2012

Předložené texty :

A7-0196/2012

Rozpravy :

PV 02/07/2012 - 17
CRE 02/07/2012 - 17

Hlasování :

PV 03/07/2012 - 6.5
CRE 03/07/2012 - 6.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0270

Přijaté texty
PDF 280kWORD 45k
Úterý, 3. července 2012 - Štrasburk
Jednotný evropský železniční prostor ***II
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
OPRAVY
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené lucemburskou poslaneckou sněmovnou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. března 2011(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. ledna 2011(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2010)0475),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A7-0196/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v druhém čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 132, 3. 5. 2011, s. 99.
(2) Úř. věst. C 104, 2.4.2011, s. 53.
(3) Texty přijaté dne 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 3. července 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/.../EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění)
P7_TC2-COD(2010)0253

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení 2012/34/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí