Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0253(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0196/2012

Esitatud tekstid :

A7-0196/2012

Arutelud :

PV 02/07/2012 - 17
CRE 02/07/2012 - 17

Hääletused :

PV 03/07/2012 - 6.5
CRE 03/07/2012 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0270

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 43k
Teisipäev, 3. juuli 2012 - Strasbourg
Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***II
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
PARANDUSED
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 3. juuli 2012. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  võttes arvesse Luksemburgi Saadikutekoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. märtsi 2011. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 28. jaanuari 2011. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2010)0475) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 66,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0196/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 132, 3.5.2011, lk 99.
(2) ELT C 104, 2.4.2011, lk 53.
(3) Vastuvõetud tekstid, 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 3. juulil 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/…/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud)
P7_TC2-COD(2010)0253

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2012/34/EL) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika