Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0253(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0196/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0196/2012

Keskustelut :

PV 02/07/2012 - 17
CRE 02/07/2012 - 17

Äänestykset :

PV 03/07/2012 - 6.5
CRE 03/07/2012 - 6.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0270

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 49k
Tiistai 3. heinäkuuta 2012 - Strasbourg
Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***II
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
OIKAISUT
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2012 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (uudelleenlaadittu) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  ottaa huomioon Luxemburgin edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. maaliskuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 28. tammikuuta 2011 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2010)0475),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0196/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 132, 3.5.2011, s. 99.
(2) EUVL C 104, 2.4.2011, s. 53.
(3) Hyväksytyt tekstit, 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 3. heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/.../EU antamiseksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (uudelleenlaadittu)
P7_TC2-COD(2010)0253

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2012/34/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö