Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0253(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0196/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0196/2012

Viták :

PV 02/07/2012 - 17
CRE 02/07/2012 - 17

Szavazatok :

PV 03/07/2012 - 6.5
CRE 03/07/2012 - 6.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0270

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 72k
2012. július 3., Kedd - Strasbourg
Az egységes európai vasúti térség ***II
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
HELYESBÍTÉSEK
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2012. július 3-i jogalkotási állásfoglalása az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjára (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  tekintettel a luxemburgi Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, mely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. március 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2011. január 28-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2010)0475) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 66. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0196/2012),

1.  elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 132., 2011.5.3., 99. o.
(2) HL C 104., 2011.4.2., 53. o.
(3) 2011.11.16-i elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0503.


Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2012. július 3-án került elfogadásra az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
P7_TC2-COD(2010)0253

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2012/34/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat