Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0253(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0196/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0196/2012

Debates :

PV 02/07/2012 - 17
CRE 02/07/2012 - 17

Balsojumi :

PV 03/07/2012 - 6.5
CRE 03/07/2012 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0270

Pieņemtie teksti
PDF 266kWORD 45k
Otrdiena, 2012. gada 3. jūlijs - Strasbūra
Eiropas dzelzceļa vienotā telpa ***II
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
KĻŪDU LABOJUMI
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2012. gada 3. jūlija normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (Pārstrādāta redakcija) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniegusi Luksemburgas Deputātu palāta un kurā norādīts, ka tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 16. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2011. gada 28. janvāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2010)0475),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 66. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A7-0196/2012),

1.  apstiprina turpmāk norādīto nostāju otrajā lasījumā;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 132, 3.5.2011., 99. lpp.
(2) OV C 104, 2.4.2011., 53. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, 16.11.2011., P7_TA(2011)0503.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 3. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/.../ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (Pārstrādāta redakcija)
P7_TC2-COD(2010)0253

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2012/34/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika