Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0253(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0196/2012

Ingediende teksten :

A7-0196/2012

Debatten :

PV 02/07/2012 - 17
CRE 02/07/2012 - 17

Stemmingen :

PV 03/07/2012 - 6.5
CRE 03/07/2012 - 6.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0270

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 43k
Dinsdag 3 juli 2012 - Straatsburg
Eén Europese spoorwegruimte ***II
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
RECTIFICATIES
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2012 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door het Luxemburgse parlement, en waarin wordt gesteld dat het ontwerpwetgevingsbesluit niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 maart 2011(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 28 januari 2011(2),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(3) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0475),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 66 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0196/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in tweede lezing vast;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB C 132 van 3.5.2011, blz. 99.
(2) PB C 104 van 2.4.2011, blz. 53.
(3) Aangenomen tekst van 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 3 juli 2012 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2012/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking)
P7_TC2-COD(2010)0253

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2012/34/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid