Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0253(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0196/2012

Teksty złożone :

A7-0196/2012

Debaty :

PV 02/07/2012 - 17
CRE 02/07/2012 - 17

Głosowanie :

PV 03/07/2012 - 6.5
CRE 03/07/2012 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0270

Teksty przyjęte
PDF 276kWORD 46k
Wtorek, 3 lipca 2012 r. - Strasburg
Jednolity europejski obszar kolejowy ***II
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
SPROSTOWANIA
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (przekształcenie) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu ((18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Deputowanych Luksemburga, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 marca 2011 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 28 stycznia 2011 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0475),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 66 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A7-0196/2012),

1.  przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

(1) Dz.U. C 132 z 3.5.2011, s. 99.
(2) Dz.U. C 104 z 2.4.2011, str. 53.
(3) Teksty przyjęte z dnia 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lipca 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012.../UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (przekształcenie)
P7_TC2-COD(2010)0253

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2012/34/UE)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności