Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0253(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0196/2012

Texte depuse :

A7-0196/2012

Dezbateri :

PV 02/07/2012 - 17
CRE 02/07/2012 - 17

Voturi :

PV 03/07/2012 - 6.5
CRE 03/07/2012 - 6.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0270

Texte adoptate
PDF 275kWORD 45k
Marţi, 3 iulie 2012 - Strasbourg
Spaţiul feroviar unic european (reformare) ***II
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
RECTIFICĂRI
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2012 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european (reformare) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (18581/2/2011– C7-0268/2010),

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din Luxemburg, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 martie 2011(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 28 ianuarie 2011(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0475),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A7-0196/2012),

1.  adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 132, 3.5.2011, p. 99.
(2) JO C 104, 2.4.2011, p. 53.
(3) Texte adoptate, 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.


Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 3 iulie 2012 în vederea adoptării Directivei 2012/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european (reformare)
P7_TC2-COD(2010)0253

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2012/34/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate