Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0253(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0196/2012

Predkladané texty :

A7-0196/2012

Rozpravy :

PV 02/07/2012 - 17
CRE 02/07/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 03/07/2012 - 6.5
CRE 03/07/2012 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0270

Prijaté texty
PDF 279kWORD 46k
Utorok, 3. júla 2012 - Štrasburg
Jednotný európsky železničný priestor ***II
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
KORIGENDÁ
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Luxemburskou poslaneckou snemovňou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo16. marca 2011(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 28. januára 2011(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0475),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0196/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 132, 3.5.2011, s. 99.
(2) Ú. v. EÚ C 104, 2.4.2011, s. 53.
(3) Prijaté texty, 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. júla 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/.../EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie)
P7_TC2-COD(2010)0253

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2012/34/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia