Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2670(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0341/2012

Внесени текстове :

B7-0341/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2012 - 7.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0291

Приети текстове
PDF 262kWORD 35k
Сряда, 4 юли 2012 г. - Страсбург
Създаване на правна рамка на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни
P7_TA(2012)0291B7-0341/2012

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2012 г. относно създаването на правна рамка на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни (2012/2670(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид големия брой петиции от граждани на ЕС, в които се иска създаването на правна рамка на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни (1613/2010, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 и други),

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на домашните любимци (CETS №125),

–  като взе предвид член 202, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че член 13 от ДФЕС посочва, че тъй като животните са същества с усещания, Съюзът и държавите членки трябва да държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към тях;

Б.  като има предвид, че не съществува законодателство на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни въпреки факта, че числеността на популацията на домашни любимци в ЕС се оценява на над сто милиона;

В.  като има предвид, че Европейската конвенция за защита на домашните любимци все още не е подписана от всички държави членки;

Г.  като има предвид, че домашните любимци и бездомните животни са жертва на лошо третиране и жестокост в много държави членки и че вносителите на петиции посочват основно държави членки в южна и източна Европа;

1.  Призовава Европейския съюз и държавите членки да ратифицират Европейската конвенция за защита на домашните любимци и да транспонират нейните разпоредби в националните правни системи;

2.  Призовава Комисията да предложи правна рамка на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни, която включва:

   правила за идентификация и регистрация на животни,
   стратегии за управление на бездомните животни, включително програми за ваксинация и стерилизация,
   мерки за насърчаване на отговорно отношение у стопаните,
   забрана на нелицензирани кучкарници и приюти,
   забрана на умъртвяването на бездомни животни без медицински показания за това,
   информационни и образователни програми в училищата относно хуманното отношение към животните,
   строги санкции, които да се налагат на всяка държава членка, която не спазва правилата;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност