Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2670(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0341/2012

Teksty złożone :

B7-0341/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/07/2012 - 7.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0291

Teksty przyjęte
PDF 194kWORD 34k
Środa, 4 lipca 2012 r. - Strasburg
Ustanowienie unijnych ram prawnych dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich
P7_TA(2012)0291B7-0341/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (2012/2670(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając znaczną liczbę petycji, w których obywatele UE domagają się ustanowienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (1613/2010, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 i inne),

–  uwzględniając Europejską Konwencję o ochronie zwierząt domowych (CETS No.125),

–  uwzględniając art. 202 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że art. 13 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania;

B.  mając na uwadze, że nie istnieją żadne przepisy UE w zakresie ochrony zwierząt domowych i bezpańskich, mimo że populację zwierząt domowych w UE szacuje się na ponad sto milionów;

C.  mając na uwadze, że Europejska konwencja o ochronie zwierząt domowych nie została podpisana przez wszystkie państwa członkowskie;

D.  mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich zwierzęta domowe i bezpańskie padają ofiarą maltretowania i okrucieństwa oraz że składający petycje przywołują głównie państwa członkowskie z południowych i wschodnich rejonów Europy;

1.  wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do ratyfikacji Europejskiej konwencji o ochronie praw zwierząt domowych i transpozycji jej postanowień do krajowych systemów prawnych;

2.  wzywa Komisję do przedstawienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich, w tym:

   przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt,
   strategii postępowania z bezpańskimi zwierzętami, w tym programów szczepień i sterylizacji,
   środków promowania odpowiedzialnego posiadania zwierząt,
   zakazu funkcjonowania nielicencjonowanych hoteli i schronisk dla zwierząt,
   zakazu zabijania bezpańskich zwierząt bez wskazań medycznych,
   szkolnych programów informacyjnych i edukacyjnych na temat dobrostanu zwierząt,
   surowych sankcji nakładanych na państwa członkowskie, które nie będą przestrzegać przepisów;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności