Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2923(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0410/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0410/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2012 - 7.15
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0292

Elfogadott szövegek
PDF 205kWORD 44k
2012. július 4., Szerda - Strasbourg
Az Európai Tanács 2012. június 28-i és 29-i ülésének következtetései
P7_TA(2012)0292B7-0410/2012

Az Európai Parlament 2012. július 4-i állásfoglalása az Európai Tanács 2012. júniusi üléséről (2011/2923(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tanács 2012. május 23-i informális ülésére,

–  tekintettel az Európai Tanács 2012. június 28–29-i ülésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

1.  üdvözli az Európai Tanács által tett konkrét lépéseket az euróövezeti válság kezelésére, és azt, hogy elismerte, hogy olyan válaszlépésekre van szükség, amelyek nemcsak a költségvetési konszolidációval, hanem a növekedéssel is foglalkoznak; úgy véli, hogy a csúcstalálkozó az Európai Tanácsnak az Európát érintő kihívásokkal kapcsolatos megközelítését tükrözi, amelynek célja a kiegyensúlyozottabb, gazdaságilag hatékonyabb és társadalmilag igazságosabb válságelleni menetrend;

2.  hangsúlyozza az olyan fontos és alapvető intézkedésekkel kapcsolatos euróövezeti megállapodás jelentőségét, amelyek célja a bankok és az államadósságok közötti ördögi kör megszüntetése és az euróövezeti államadósságok hozamai közötti különbségek csökkentése; örömmel veszi tudomásul ezzel összefüggésben, hogy a meglévő EFSF/ESM eszközök rugalmasan és hatékonyan felhasználhatóak azon tagállamok javára, amelyek igazodnak a rájuk vonatkozó országspecifikus ajánlásokhoz, és eleget tesznek egyéb – többek között az európai szemeszter és a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében vállalt – kötelezettségvállalásaiknak;

3.  úgy véli, hogy a megállapodás fontos lépés az EU egészére kiterjedő, teljes körű bankunió irányába, de rámutat arra az alapvető fontosságú tényre, hogy e lehetőséget nem léptethető életbe azonnal, mivel annak feltétele egy egységes felügyeleti mechanizmusról szóló megállapodás;

4.  üdvözli a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumot, különösen egyrészt azon megállapodást, amely 120 milliárd eurót bocsát rendelkezésre a beruházások, a növekedés és a munkahelyteremtés élénkítésére, másrészt a differenciált, növekedésbarát költségvetési konszolidációra vonatkozó felhívást, a beruházások szerepének kell figyelembevétele mellett; fontos lépésnek tartja mindezt a fenntartható, növekedésorientált állami és magánberuházások szükséges fellendítése céljából Európában, konkrétan az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása, és különösen az erőforrás-hatékonyság és fenntarthatóság, valamint az egységes piac megvalósítása érdekében;

5.  üdvözli továbbá azon kötelezettségvállalást, hogy az uniós költségvetés a növekedés eszközévé váljon; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy az Európai Tanács júniusi ülésén nem történt kézzelfogható előrelépés a következő, 2014–2020-as többéves pénzügyi keretről szóló megállapodás ügyében; sürgeti a ciprusi elnökséget, hogy fokozza az ebben az ügyben tett erőfeszítéseit, és az Európai Parlamentet teljes körűen vonja be a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokba, beleértve az együttdöntési jogok teljes körű tiszteletben tartását; ismételten hangsúlyozza azonban, hogy a saját források reformja a folyamat alapvető része, amely nélkül nem születhet majd megállapodás a többéves pénzügyi keretről; újólag hangsúlyozza azon meggyőződését, hogy az Unió következő időszakra vonatkozó, tényleges szükségleteinek és törekvéseinek megfelelő többéves pénzügyi keret bevételi és kiadási oldaláról szóló megállapodásnak ez év végéig meg kellene születnie;

6.  örömmel veszi tudomásul az állam- és kormányfők nyilatkozatát az egységes piac irányításának megerősítéséről; határozottan támogatja a Bizottságot az egységes piac állapotának értékelésében, és intézkedéseket sürget az egységes piac kiteljesítése tekintetében;

7.  üdvözli „A cél a valódi gazdasági és monetáris unió” című Van Rompuy, Juncker, Barroso és Draghi elnök által benyújtott jelentésben foglalt javaslattervezeteket és jó kiindulási pontnak tekinti a szilárd és valódi gazdasági és monetáris unióhoz vezető folyamat megindításához; úgy véli, hogy különösen az integrált pénzügyi keret létrehozására és az európai bankfelügyelőre vonatkozó javaslatok jelentős lépéseket képviselnek az európai bankszektor stabilabb hosszú távú jövőjének biztosítása felé; érdeklődéssel várja ugyanakkor az unió nagyobb társadalmi felelősségvállalásának és az e területen megszületett új európai rendelkezések átláthatósága és elszámoltathatósága fokozásának beillesztését a javaslatba

8.  úgy véli, hogy gyors lépésekre van szükség a szóban forgó jelentésben meghatározott következő négy építőelem tekintetében:

   a) integrált pénzügyi keret különösen az euróövezet pénzügyi stabilitásának biztosítására és a bankcsődök európai polgárok számára fellépő költségeinek csökkentésére, egy ilyen keret uniós szintre emeli a felügyeleti felelősségvállalás kérdését és közös mechanizmusokat hoz létre a bankok szanálására és az ügyfelek betéteinek biztosítására;
   b) integrált költségvetési keret, amely a koordináció, a közös döntéshozatal, a szigorúbb végrehajtás és egy hitelviszonyt megtestesítő közös értékpapír kibocsátását célzó arányos intézkedések (többek között korlátozott és feltételes alapú, rövid távú finanszírozási eszközök, vagy egy adósságtörlesztési alapba történő fokozatos tőkeátvitel) révén szilárd költségvetés-politikai döntéshozatalt biztosít tagállami és európai szinten; e keret a költségvetési szolidaritás különböző formáira is kiterjedhet;
   c) integrált gazdaságpolitikai keret, amely elegendő mechanizmussal rendelkezik annak biztosítására, hogy a nemzeti és európai szakpolitikák elősegítsék a fenntartható növekedést, a foglalkoztatást és a versenyképességet, és összeegyeztethetők legyenek a gazdasági és monetáris unió zökkenőmentes működésével;
   d) a gazdasági és monetáris unió keretében történő döntéshozatal demokratikus legitimitásának és elszámoltathatóságának a biztosítása, amelynek alapja a szuverenitás együttes gyakorlása a közös szakpolitikák terén és a szolidaritás.

9.  üdvözli a valódi gazdasági és monetáris unió megvalósítására irányuló ütemterv kidolgozásához szükséges további munkára felhívó határozatot; kitart amellett, hogy az Európai Parlamentet – társjogalkotó szerepén túl – egyenrangú partnerként maradéktalanul be kell vonni ebbe a feladatba; felszólít továbbá arra, hogy az Európai Unió intézményeinek és döntéshozatali eljárásainak reformfolyamata ne csak az európai intézményekre és a nemzeti parlamentekre terjedjen ki, hanem a szociális partnerekre, a civil társadalomra és az Európai Unió fokozottabb politikai, gazdasági, társadalmi és költségvetési integrációjáról szóló széles körű, nyilvános vita egyéb érdekelt feleire is; hangsúlyozza, hogy központi jelentőségű lesz a közösségi módszer tiszteletben tartása mellett az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek fokozott bevonása; úgy véli, hogy az EUMSZ-nek a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyve megfelelő keretet nyújt a parlamentek közötti együttműködéshez;

10.  úgy véli ugyanakkor, hogy még sok jogalkotási teendő maradt a válságra adott globális, strukturális és átfogó válaszok terén; felszólítja tehát a Bizottságot, hogy 2012 szeptemberéig e négy építőelem alapján, a közösségi módszerrel összhangban nyújtson be jogalkotási javaslatcsomagot;

11.  felszólítja a Tanácsot, hogy fogadjon el nemzeti szintű célzott beruházásokra irányuló koordinált programot az európai gazdaság élénkítésére;

12.  kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fent említett jogalkotási csomagot az előírt határidőn belül kézhez veszi és megvizsgálja, gondoskodik a hatékony és gyors döntéshozatalról;

13.  megjegyzi azonban, hogy – amennyiben az előírt határidőn belül nem kapja meg a fent említett jogalkotási csomagot – saját maga hozza meg a következtetéseket;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat