Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2923(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0410/2012

Predložena besedila :

B7-0410/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2012 - 7.15
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0292

Sprejeta besedila
PDF 112kWORD 43k
Sreda, 4. julij 2012 - Strasbourg
Sklepi zasedanja Evropskega sveta (28. - 29. junij 2012)
P7_TA(2012)0292B7-0410/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2012 o zasedanju Evropskega sveta junija 2012 (2011/2923(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju neuradnega zasedanja Evropskega sveta z dne 23. maja 2012,

–  ob upoštevanju zasedanja Evropskega sveta 28. in 29. junija 2012,

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

1.  pozdravlja konkretne ukrepe Evropskega sveta pri soočanju s krizo evroobmočja ter njegovo priznanje potrebe po odzivu, ki bo obravnaval tako fiskalno konsolidacijo kot rast; meni, da tokratno zasedanje odseva pristop Evropskega sveta k izzivom, s katerimi se sooča Evropa, ki je usmerjen v bolj uravnoteženo, gospodarsko učinkovito in socialno pravično protikrizno agendo;

2.  poudarja, kako pomembno je, da države evroobmočja dosežejo sporazum o pomembnih in korenitih ukrepih za preboj iz začaranega kroga med bankami in javnim dolgom ter za znižanje donosov na javni dolg držav evroobmočja; v zvezi s tem pozdravlja možnost, da se evropski instrument za finančno stabilnost in evropski mehanizem za stabilnost prožno in učinkovito uporabita za države članice, ki uresničujejo specifična priporočila za države članice in druge zaveze, med katere sodita evropski semester in Pakt za stabilnost in rast;

3.  meni, da je ta sporazum pomemben korak na poti k dobro razviti bančni uniji za EU v celoti, vendar opozarja na bistvo, namreč da te možnosti ni mogoče uporabiti takoj, saj je pogojena s sporazumom o enotnem nadzornem mehanizmu;

4.  pozdravlja tudi pakt za rast in delovna mesta, zlasti sporazum o mobilizaciji 120 milijard EUR za spodbujanje naložb, rasti in delovnih mest, ter poziv k diferencirani fiskalni konsolidaciji, ki bo spodbujala rast, ob ustreznem upoštevanju vloge naložb; meni, da je to pomemben korak h nujni oživitvi trajnostnih in v rast usmerjenih javnih in zasebnih naložb v Evropi, naravnanih zlasti za doseganje ciljev strategije Evropa 2020, predvsem pa k učinkoviti rabi virov in trajnosti ter k uresničitvi enotnega trga;

5.  poleg tega pozdravlja zavezanost k uporabi proračuna EU kot instrumenta za doseganje rasti; v zvezi s tem ugotavlja, da na junijskem Evropskem svetu ni bil dosežen oprijemljiv napredek glede sporazuma o naslednjem večletnem finančnem okviru, tj. za obdobje 2014–2020; poziva ciprsko predsedstvo, naj okrepi prizadevanja v tej zadevi s polno udeležbo Parlamenta v pogajanjih o večletnem finančnem okviru, med drugim ob polnem upoštevanju njegovih pravic soodločanja; vendar vztraja, da je reforma lastnih sredstev bistveni element, brez katerega sporazum o večletnem finančnem okviru ne bo mogoč; znova izraža svoje prepričanje, da bi bilo treba do konca tega leta doseči sporazum tako na strani prihodkov kot na strani izdatkov večletnega finančnega okvira, ki bi moral odražati dejanske potrebe in cilje Unije za naslednje proračunsko obdobje;

6.  pozdravlja izjavo voditeljev držav oziroma vlad o krepitvi upravljanja enotnega trga; odločno podpira oceno Komisije o stanju enotnega trga in poziva k ukrepanju, kar zadeva dokončno vzpostavitev enotnega trga;

7.  pozdravlja osnutke predlogov, predstavljene v poročilu z naslovom „Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji“, ki so ga predstavili predsedniki Van Rompuy, Juncker, Barroso in Draghi, kot dobro izhodišče za trdno in pravo Evropsko monetarno unijo; zlasti meni, da predlogi glede vzpostavitve integriranega finančnega okvira in evropskega bančnega nadzornika predstavljajo tudi pomembne korake v smeri dolgoročno stabilnejše prihodnosti evropskega bančništva; pričakuje, da bo v predlog vključena tudi večja socialna odgovornost EU ter okrepitev preglednosti in odgovornosti novih evropskih določb na tem področju;

8.  meni, da je potrebno hitro ukrepanje v vsakem od štirih gradnikov, opredeljenih v tem poročilu:

   (a) integrirani finančni okvir za zagotovitev finančne stabilnosti zlasti na območju evra in minimizacija stroškov propadanja bank za evropske državljane; tak okvir prenaša odgovornost za nadzor na evropsko raven ter zagotavlja skupne mehanizme za reševanje bank in zajamčenje depozitov strank;
   (b) integrirani proračunski okvir za zagotovitev oblikovanja trdne fiskalne politike na nacionalni in evropski ravni, ki zajema usklajevanje, skupno odločanje, okrepljeno uveljavljanje in uravnotežene korake k izdajanju skupnih dolgov (vključno s kratkoročnimi instrumenti financiranja omejenega obsega in pod določenimi pogoji ali postopnim prenosom v sklad za odkup); ta okvir bi lahko zajemal tudi različne oblike fiskalne solidarnosti;
   (c) integrirani okvir ekonomske politike z zadostnimi mehanizmi za zagotovitev uvedbe nacionalnih in evropskih politik, ki spodbujajo trajnostno rast, zaposlovanje in konkurenčnost ter so skladne z nemotenim financiranjem Evropske monetarne unije;
   (d) zagotovitev potrebne demokratične legitimnosti in odgovornosti odločanja v Evropski monetarni uniji na podlagi skupnega uveljavljanja suverenosti nad skupnimi politikami in solidarnosti;

9.  pozdravlja odločitev, da se pozove k nadaljnjim prizadevanjem pri pripravi načrta za pravo ekonomsko in monetarno unijo; vztraja, da mora biti Evropski parlament pri tej nalogi polno udeležen kot enakovreden partner, ne le v vlogi sozakonodajalca; poleg tega poziva, naj bodo v procesu reforme institucij in postopkov odločanja Evropske unije vključeni ne le evropske institucije in nacionalni parlamenti, temveč tudi socialni partnerji, civilna družba in druge zainteresirane strani v okviru široke javne razprave o tesnejšem političnem, ekonomskem, socialnem in fiskalnem povezovanju Evropske unije; poudarja, da bo močna udeležba Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ob ustreznem upoštevanju metode Skupnosti bistvenega pomena; meni, da protokol 1 PDEU o vlogi nacionalnih parlamentov v EU določa primeren okvir za medparlamentarno sodelovanje;

10.  vseeno meni, da je treba opraviti še veliko zakonodajnega dela za globalni, strukturni in celovit odziv na krizo; zato poziva Komisijo, naj na podlagi teh štirih gradnikov do septembra 2012 predloži sveženj zakonodajnih predlogov v skladu z metodo Skupnosti;

11.  poziva Svet, naj sprejme usklajen program ciljnih naložb na nacionalni ravni za spodbuditev evropskega gospodarstva;

12.  se zavezuje, da bo potem, ko bo v zahtevanem roku prejel omenjeni zakonodajni sveženj in ga preučil, zagotovil učinkovito in hitro odločanje;

13.  vendar opozarja, da bo v primeru, če omenjenega zakonodajnega svežnja ne prejme v zahtevanem roku, sprejel lastne zaključke;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov