Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0901A(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0185/2012

Předložené texty :

A7-0185/2012

Rozpravy :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Hlasování :

PV 05/07/2012 - 13.1
CRE 05/07/2012 - 13.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0294

Přijaté texty
PDF 278kWORD 38k
Čtvrtek, 5. července 2012 - Štrasburk
Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I
P7_TA(2012)0294A7-0185/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost Soudního dvora předloženou Parlamentu a Radě (02074/2011),

–  s ohledem na čl. 257 odst. 1 a 2 a čl. 281 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nichž byl návrh aktu předložen Parlamentu (C7-0090/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a 15 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Komise (COM(2011)0596),

–  s ohledem na dopis Soudního dvora ze dne 8. května 2012,

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 30. května 2012,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 31. května 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0185/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  konstatuje, že vzhledem k částečnému obnovení složení Soudního dvora, k němuž došlo dne 7. října 2012, a k naléhavé potřebě nalézt řešení, které by zaručilo řádné fungování Soudu pro veřejnou službu, je třeba, aby navrhované změny statutu týkající se organizace Soudního dvora a organizace Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu byly přijaty bez dalšího odkladu, jak uvádí dopis předsedy Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. května 2012;

3.  vyhrazuje si právo přezkoumat žádost týkající se členů Tribunálu, již předložil Soudní dvůr, později;

4.  rozhodl, že v Parlamentu v blízké budoucnosti uspořádá debatu o přínosu, který by představovalo zavedení možnosti vydávat v rámci Soudního dvora odlišná stanoviska;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Soudnímu dvoru, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu
P7_TC1-COD(2011)0901A

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU, Euratom) č. 741/2012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí