Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0901A(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0185/2012

Teksty złożone :

A7-0185/2012

Debaty :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Głosowanie :

PV 05/07/2012 - 13.1
CRE 05/07/2012 - 13.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0294

Teksty przyjęte
PDF 277kWORD 39k
Czwartek, 5 lipca 2012 r. - Strasburg
Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I
P7_TA(2012)0294A7-0185/2012
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznika I do tego protokołu (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek przedstawiony przez Trybunał Sprawiedliwości Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (02074/2011),

–  uwzględniając 257 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 281 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi projekt aktu został przedłożony Parlamentowi (C7-0090/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i ust. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Komisji (COM(2011)0596),

–  uwzględniając pismo Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2012 r.

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 30 maja 2012 r.,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 31 maja 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej, a także opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7–0185/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  odnotowuje, że zważywszy na częściowe odnowienie składu Trybunału Sprawiedliwości w dniu 7 października 2012 r. oraz na pilną potrzebę wypracowania rozwiązania gwarantującego prawidłowe funkcjonowanie Sądu do spraw Służby Publicznej, konieczne jest przyjęcie bez dalszych opóźnień proponowanych zmian statutu dotyczących organizacji Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej, jak podkreślono z piśmie prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 maja 2012 r.;

3.  zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia w późniejszym terminie części przedstawionego przez Sąd wniosku dotyczącego składu Sądu;

4.  zamierza przeprowadzić w bliskiej przyszłości debatę w Parlamencie na temat zalet wprowadzenia możliwości przedstawienia zdania odrębnego w Trybunale Sprawiedliwości;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 zmieniającego Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu
P7_TC1-COD(2011)0901A

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE, Euratom) nr 741/2012)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności