Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0901A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0185/2012

Texte depuse :

A7-0185/2012

Dezbateri :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.1
CRE 05/07/2012 - 13.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0294

Texte adoptate
PDF 278kWORD 40k
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg
Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ***I
P7_TA(2012)0294A7-0185/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2012 referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și a anexei I la acesta (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea pe care Curtea de Justiție a prezentat-o Parlamentului și Consiliului (02074/2011),

–  având în vedere articolul 257 primul și al doilea paragraf și articolul 281 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia proiectul a fost prezentat Parlamentului (C7-0090/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2011)0596),

–  având în vedere scrisoarea Curții de Justiție din 8 mai 2012,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 30 mai 2012,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 31 mai 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0185/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de faptul că, în condițiile în care va avea loc o reînnoire parțială a Curții de Justiție la 7 octombrie 2012 și trebuie să se găsească de urgență o soluție capabilă să garanteze o funcționare adecvată a Tribunalului Funcției Publice, este necesar ca modificările propuse a fi aduse Statutului în ceea ce privește organizarea Curții de Justiție, a Tribunalului și a Tribunalului Funcției Publice să fie adoptate fără nicio nouă întârziere, după cum se subliniază în scrisoarea Președintelui Curții de Justiție a Uniunii Europene din 8 mai 2012;

3.  își rezervă dreptul de a examina ulterior partea din cererea Curții referitoare la membrii Tribunalului;

4.  decide să poarte în viitorul apropiat o dezbatere în cadrul Parlamentului asupra avantajelor introducerii posibilității de a emite opinii divergente în cadrul Curții de Justiție;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Curții de Justiție, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în prima lectură la 5 iulie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) nr. .../2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și a anexei I la acesta
P7_TC1-COD(2011)0901A

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 741/2012.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate