Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0902(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0184/2012

Indgivne tekster :

A7-0184/2012

Forhandlinger :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Afstemninger :

PV 05/07/2012 - 13.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0295

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 34k
Torsdag den 5. juli 2012 - Strasbourg
Stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager ***I
P7_TA(2012)0295A7-0184/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2012 om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager (01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den anmodning fra Domstolen, som er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet (01923/2011),

–  der henviser til artikel 257 og artikel 281 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke udkastet til retsakt er blevet forelagt for Parlamentet (C7-0091/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (KOM(2011)0596),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 31. maj 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0184/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Domstolen og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. .../2012 om stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager
P7_TC1-COD(2011)0902

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU, Euratom) nr. 979/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik