Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0902(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0184/2012

Ingediende teksten :

A7-0184/2012

Debatten :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Stemmingen :

PV 05/07/2012 - 13.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0295

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 34k
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg
Rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie ***I
P7_TA(2012)0295A7-0184/2012
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2012 over het ontwerp van verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechters-plaatsvervangers bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het verzoek van het Hof van Justitie dat aan het Europees Parlement en de Raad is voorgelegd (01923/2011),

–  gezien de artikelen 257 en 281 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan de ontwerphandeling aan het Parlement is voorgelegd (C7-0091/2011),

–  gezien artikel 294, leden 3 en 15, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Commissie (COM(2011)0596),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 31 mei 2012 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0184/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, aan het Hof van Justitie en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 juli 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU, Euratom) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake rechter-plaatsvervangers bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
P7_TC1-COD(2011)0902

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU, Euratom) nr. 979/2012.)

Juridische mededeling - Privacybeleid