Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0902(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0184/2012

Teksty złożone :

A7-0184/2012

Debaty :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Głosowanie :

PV 05/07/2012 - 13.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0295

Teksty przyjęte
PDF 274kWORD 35k
Czwartek, 5 lipca 2012 r. - Strasburg
Sędziowie ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej ***I
P7_TA(2012)0295A7-0184/2012
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości przedstawiony Parlamentowi i Radzie (01923/2011),

–  uwzględniając art. 257 i 281 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi projekt aktu został przedstawiony Parlamentowi (C7–0091/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Komisji (COM(2011)0596),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 31 maja 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0184/2012),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Trybunałowi Sprawiedliwości, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/.../UE w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej
P7_TC1-COD(2011)0902

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE, Euratom) nr 979/2012)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności