Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0902(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0184/2012

Texte depuse :

A7-0184/2012

Dezbateri :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0295

Texte adoptate
PDF 275kWORD 36k
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg
Judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene ***I
P7_TA(2012)0295A7-0184/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2012 referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere solicitarea Curții de Justiție adresată Parlamentului și Consiliului (01923/2011),

–  având în vedere articolele 257 și 281 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia proiectul de act a fost prezentat Parlamentului (C7-0091/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2011)0596),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 31 mai 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0184/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Curții de Justiție, Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în prima lectură la 5 iulie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) nr. …/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene
P7_TC1-COD(2011)0902

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 979/2012.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate