Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0902(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0184/2012

Predkladané texty :

A7-0184/2012

Rozpravy :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Hlasovanie :

PV 05/07/2012 - 13.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0295

Prijaté texty
PDF 276kWORD 38k
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg
Zastupujúci sudcovia Súdu pre verejnú službu Európskej únie ***I
P7_TA(2012)0295A7-0184/2012
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zastupujúcich sudcoch Súdu pre verejnú službu Európskej únie (01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora predloženú Európskemu parlamentu a Rade (01923/2011),

–  so zreteľom na články 257 a 281 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými bol Európskemu parlamentu predložený návrh aktu (C7-0091/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2011)0596),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 31. mája 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0184/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Súdnemu dvoru, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. .../2012 o zastupujúcich sudcoch Súdu pre verejnú službu Európskej únie
P7_TC1-COD(2011)0902

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 979/2012.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia