Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0301(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0150/2012

Texte depuse :

A7-0150/2012

Dezbateri :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0296

Texte adoptate
PDF 331kWORD 38k
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg
Acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice ***I
P7_TA(2012)0296A7-0150/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0659),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 172 și 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0372/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 februarie 2012(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 30 mai 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete, precum și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru transport și turism (A7-0150/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 143, 22.5.2012, p. 134..


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1639/2006/CE de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) și a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice
P7_TC1-COD(2011)0301

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 670/2012.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate