Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/2071(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0206/2012

Testi mressqa :

A7-0206/2012

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 05/07/2012 - 13.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0297

Testi adottati
PDF 212kWORD 45k
Il-Ħamis, 5 ta' Lulju 2012 - Strasburgu
Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2012: il-bilanċ favorevoli mis-sena finanzjarja 2011
P7_TA(2012)0297A7-0206/2012

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 2012 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2012 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima III – Il-Kummissjoni (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Artikoli 310 u 314 u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitá Ewropea għall-Enerġija Atomika u b'mod partikolari l-Artikolu 106a tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(1), u b'mod partikolari l-Artikoli 15, 37 u 38 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, adottat b'mod definittiv fl-1 ta' Diċembru 2011(2),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar it-talba għal trasferiment DEC 9/2012, adottata fis-7 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba(3),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit emendatorju Nru 3/2012 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, ippreżentat mill-Kummissjoni fis-16 ta' April 2012 (COM(2012)0181),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2012, li gie stabbilit mill-Kunsill fil-11 ta' Ġunju 2012 (11113/2012 – C7-0147/2012),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2010 għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni (COM(2010)0815),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 75b u 75e tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0206/2012),

A.  billi l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2012 għandu l-għan li jdaħħal fil-baġit tal-2012 il-bilanċ favorevoli mis-sena finanzjarja 2011, li jammonta għal EUR 1 496 968 014,

B.  billi l-elementi prinċipali ta' dak il-bilanċ favorevoli huma sottoeżekuzzjoni ta' EUR 0,73 biljun fl-infiq, eżitu pożittiv fuq l-introjtu ta' aktar minn EUR 0,67 biljun, u differenza pożittiva fir-rata tal-kambju li tammonta għal EUR 0,1 biljun,

C.  billi l-parti l-kbira tan-naħa tal-introjtu (EUR 0,45 biljun minn EUR 0,67 biljun) ġejja minn multi u imgħax fuq l-arretrati,

D.  billi s-sottoeżekuzzjoni fl-infiq, li tikkonċerna l-approprjazzjonijiet baġitarji tal-2011 għal EUR 0,56 biljun u r-riporti mill-2010 għal EUR 0,17 biljun, ma tirriżultax minn diffikultajiet ta' assorbiment jew ġestjoni ħażina iżda mir-regoli fis-seħħ għall-aġġustament tat-tqassim tal-pagamenti skont il-bżonnijiet, b'mod partikolari matul l-aħħar ġimgħat tas-sena finanzjarja,

E.  billi, għall-kuntrarju, din is-sena l-indikaturi disponibbli kollha juru nuqqas fil-pagamenti f'ħafna oqsma ta' intervent tal-UE, b'mod partikolari peress li fl-2011, għat-tieni sena konsekuttiva, l-Awtorità Baġitarja naqqset il-livell tal-2012 tal-approprjazzjonijiet ta' pagament fil-baġit tal-Unjoni b'aktar minn EUR 3 biljun, inkluż għar-riċerka u l-politika ta' koeżjoni, meta mqabbel mal-estimi inizjali tal-Kummissjoni,

F.  billi, fil-pożizzjoni tiegħu dwar it-talba għal trasferiment DEC 9/2012, il-Kunsill naqqas b'mod drastiku l-approprjazzjonijiet ta' pagament trasferiti fil-qasam tar-riċerka, fejn bżonnijiet urġenti fil-pagamenti huma riportati sabiex jissodisfaw impenji preċedenti, iżda finalment qed jerġà jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fil-kuntest tat-talba għal trasferiment DEC 19/2012,

G.  billi l-Artikolu 15 tar-Regolament Finanzjarju jipprovdi li kull diskrepanza mal-estimi għandha tkun irreġistrata fil-baġit tal-Unjoni permezz ta' baġit emendatorju li jkun jitratta biss dik id-diskrepanza,

1.  Jieħu nota tal-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2012 li jikkonċerna biss l-ibbaġitjar tal-bilanċ favorevoli tal-2011, skont l-Artikolu 15 tar-Regolament Finanzjarju; jisħaq li dan tal-aħħar jippermetti ċertu marġni ta' diskrezzjoni fir-rigward tad-destinazzjoni tal-bilanċ favorevoli;

2.  Jieħu nota tal-fatt li l-elementi prinċipali ta' dak il-bilanċ favorevoli huma sottoeżekuzzjoni ta' EUR 0,73 biljun fl-infiq, eżitu pożittiv fuq l-introjtu ta' aktar minn EUR 0,67 biljun, u differenza pożittiva fir-rata tal-kambju li tammonta għal EUR 0,1 biljun;

3.  Jenfasizza li s-sottoeżekuzzjoni fl-infiq (EUR 0,73 biljun) ma tirriżultax minn diffikultajiet ta' assorbiment jew ġestjoni ħażina iżda mir-regoli attwalment fis-seħħ għall-aġġustament tat-tqassim tal-pagamenti skont il-bżonnijiet; iqis b'hekk li dan l-element għandu jiġi trattat b'mod differenti mill-parti tal-bilanċ favorevoli li jirriżulta minn varjazzjonijiet fid-dħul; jenfasizza, barra minn hekk, li parti kbira minn din is-sottoeżekuzzjoni ġejja mid-deċiżjoni tal-Kunsill li ma jadottax l-aġġustament tas-salarji u l-pensjonijiet previsti fir-Regolament tal-Persunal;

4.  Jiddeplora l-fatt li, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 310(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar l-amministrazzjoni finanzjarja tajba u d-Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-approprjazzjonijiet ta' pagament miftiehma mit-tliet istituzzjonijiet fil-qafas tal-proċedura baġitarja tal-2012, il-Kunsill inizjalment iddeċieda jnaqqas b'żewġ terzi l-livell tat-talba għal trasferiment DEC 9/2012 ta' EUR 485 miljun mill-proġetti tal-enerġija b'appoġġ għall-irkupru ekonomiku li minnhom irriżultat sottoeżekuzzjoni sabiex jiġu rinforzati t-tliet linji baġitarji taħt il-FP7 - Kooperazzjoni;

5.  Jisħaq li dan kien iżid b'mod artifiċjali s-sottoeżekuzzjoni għall-pagamenti tal-2012 u għalhekk iżid il-bilanċ favorevoli tal-2012, meta din is-sena l-indikaturi disponibbli kollha qed juru nuqqas fil-pagamenti fil-qasam tar-riċerka u oqsma ta' intervent oħra tal-UE; jilqa' għalhekk il-kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu bl-adozzjoni tat-talba ta' trasferiment DEC 19/2012;

6.  Japprova, bla ma jemenda, l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2012;

7.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiddikjara li l-baġit emendatorju Nru 3/2012 ġie adottat b'mod definittiv u biex jiżgura li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

8.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) ĠU L 56, 29.2.2012.
(3) ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza