Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2694(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0373/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2012 - 13.5

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0298

Sprejeta besedila
PDF 137kWORD 74k
Četrtek, 5. julij 2012 - Strasbourg
Politika EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu
P7_TA(2012)0298RC-B7-0373/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2012 o politiki EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu (2012/2694(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij, zlasti resolucije z dne 29. septembra 2011 o razmerah v Palestini(1), resolucije z dne 16. februarja 2012 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi regionalne konvencije o vseevropsko-sredozemskih preferencialnih pravilih o poreklu(2) in resolucije z dne 9. septembra 2010 o stanju reke Jordan s posebnim poudarkom na območju njenega spodnjega toka(3),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 14. maja 2012, 18. julija in 23. maja 2011 ter 8. decembra 2009,

–  ob upoštevanju govora visoke predstavnice/podpredsednice Catherine Ashton na plenarnem zasedanju Parlamenta 12. junija 2012 o najnovejših dogodkih na Bližnjem vzhodu in v Siriji,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Catherine Ashton, zlasti izjave z dne 8. junija 2012 o širitvi naselbin, izjave z dne 25. aprila 2012 o odločitvi izraelskih oblasti o statusu naselbin Sansana, Rečelim in Bručin na zasedenem palestinskem ozemlju ter izjave z dne 22. februarja 2012 o odobritvi izraelskih naselbin,

–  ob upoštevanju poročil vodij misije EU o vzhodnem Jeruzalemu iz januarja 2012, o območju C in oblikovanju palestinske države iz julija 2011, o nasilju naseljencev iz aprila 2011 in spremnem obvestilu vodij misije EU o nasilju naseljencev iz februarja 2012,

–  ob upoštevanju četrte ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb v času vojne iz leta 1949,

–  ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov,

–  ob upoštevanju resolucij generalne skupščine Združenih narodov 181 (1947) in resolucij varnostnega sveta Združenih narodov 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) in 1850 (2008),

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta ZN o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju izjav bližnjevzhodne četverice, zlasti tistih z dne 11. aprila 2012 in 23. septembra 2011,

–  ob upoštevanju skupne izjave Izraela in palestinske uprave z dne 12. maja 2012,

–  ob upoštevanju svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča o pravnih posledicah izgradnje zidu na okupiranem palestinskem ozemlju z dne 9. julija 2004,

–  ob upoštevanju dvoletnega načrta palestinskega predsednika vlade Salama Fajada za oblikovanje države z naslovom „Konec okupacije, vzpostavitev države“ iz avgusta 2009,

–  ob upoštevanju začasnega sporazuma o Zahodnem bregu in Gazi z dne 18. septembra 1995,

–  ob upoštevanju sporazumov iz Osla (deklaracija o načelih o začasnih samoupravnih sporazumih) z dne 13. septembra 1993,

–  ob upoštevanju člena 110(2)in 110(4) Poslovnika,

A.  ker je EU že večkrat potrdila, da podpira rešitev z dvema državama, po kateri bi Izrael z varnimi in priznanimi mejami ter sosednja neodvisna in demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živela v miru in varnosti; ker je EU izjavila, da ne bodo priznane spremembe meja, ki so bile v veljavi do leta 1967, razen sprememb, o katerih se bosta strani dogovorili, vključno z vprašanjem Jeruzalema kot prestolnice obeh držav; ker pravica Palestincev do samoodločbe in do lastne države ni sporna, prav tako pa ni sporna pravica Izraela do obstoja v okviru varnih meja,

B.  ker so sklepi Sveta z dne 14. maja 2012 poudarili, da je zaradi sedanjih sprememb v arabskem svetu še večja potreba, da se v bližnjevzhodnem mirovnem procesu doseže napredek, in da je upoštevanje prizadevanj tamkajšnjega prebivalstva, tudi prizadevanj Palestincev po lastni državi in Izraelcev po varnosti, ključnega pomena za trajen mir, stabilnost in blaginjo v tej regiji;

C.  ker so neposredna mirovna pogajanja med stranema zastala in ker so spodletela vsa nedavna prizadevanja za njihovo obnovitev; ker je Evropska unija pozvala obe strani k dejanjem, ki bi okrepila ozračje zaupanja, potrebno za plodna pogajanja, hkrati pa naj se vzdržijo dejanj, ki bi ogrozila verodostojnost procesa, ter naj preprečijo hujskaštvo;

D.  ker sta Izrael in palestinska uprava 12. maja 2012 objavila to izjavo: „Izrael in palestinska uprava sta zavezana vzpostavitvi miru, obe strani pa upata, da bo izmenjava pisem med predsednikom Abasom in predsednikom vlade Netanjahujem pripomogla k temu cilju“;

E.  ker za Zahodni Breg, vključno z vzhodnim Jeruzalemom in Gazo, v celoti velja mednarodno pravo o človekovih pravicah in humanitarno pravo, vključno s četrto ženevsko konvencijo; ker je Izrael med drugim dolžan v dobri veri zagotoviti izpolnitev osnovnih potreb okupiranega palestinskega prebivalstva, zasedeno ozemlje upravljati v korist lokalnemu prebivalstvu, zaščititi in ohraniti civilne objekte ter preprečiti preseljevanje lastnega prebivalstva na zasedeno ozemlje ter selitev prebivalstva z zasedenega ozemlja na ozemlje svoje države;

F.  ker so zadnja poročila vodij misij EU o območju C in oblikovanju palestinske države, o vzhodnem Jeruzalemu in o nasilju naseljencev ponovno razkrila zaskrbljujoč in morda nepopravljiv razvoj dogodkov na prizadetih območjih; ker izraelski zunanji minister zavrača izjave iz dokumentov EU in je dokumente grajal, da ne pripomorejo k napredku v mirovnem procesu;

G.  ker je bil Zahodni breg od sporazumov iz Osla leta 1995 upravno razdeljen na tri cone oziroma območja; ker območje C obsega največji del ozemlja Zahodnega brega; ker je socialni in gospodarski razvoj območja C bistvenega pomena za obstoj prihodnje palestinske države;

H.  ker je navzočnost Palestincev na Zahodnem bregu, zlasti na območju C, in v vzhodnem Jeruzalemu ogrožena zaradi politike izraelske vlade, zlasti zaradi gradnje in širitve naselbin; ker so izraelske naselbine po mednarodnem pravu nezakonite in so velika ovira za prizadevanja za mir, pri čemer jih izraelska vlada subvencionira z znatnimi spodbudami na področju davkov, stanovanj, infrastrukture, cest, dostopa do vode, izobraževanja, zdravstvenega varstva itd.;

I.  ker je Izrael v svojem temeljnem zakonu o Jeruzalemu, glavnem mestu Izraela, iz leta 1980 Jeruzalem razglasil za nedeljivo in združeno glavno mesto Izraela, kar je v nasprotju z resolucijo 478 (1980) varnostnega sveta ZN; ker je Svet v sklepih z dne 14. maja 2012 ponovno poudaril, da je treba najti način, kako s pogajanji razrešiti status Jeruzalema kot bodočega glavnega mesta dveh držav; ker so glede na sedanje dogajanje v vzhodnem Jeruzalemu možnosti, da postane prihodnje glavno mesto dveh držav, v praksi vse manj verjetne in uresničljive; ker je vzhodni Jeruzalem vse bolj ločen od Zahodnega brega, hkrati pa je zgodovinsko jedro v Jeruzalemu vse bolj ločeno od preostalega dela vzhodnega Jeruzalema;

J.  ker Palestinci, ki živijo v vzhodnem Jeruzalemu, predstavljajo 37 % prebivalstva Jeruzalema ter ustvarijo 36 % davčnih prihodkov te občine, vendar se za vzhodni del mesta porabi zgolj 10 % občinskega proračuna, pri čemer je zagotavljanje storitev izrazito pomanjkljivo; ker so izraelske oblasti v vzhodnem Jeruzalemu zaprle večino palestinskih institucij, vključno s Hišo Orienta, ter tako med tamkajšnjim palestinskim prebivalstvom ustvarile institucionalno in vodstveno praznino, ki ostaja ključna skrb;

K.  ker imajo Palestinci, ki živijo v vzhodnem Jeruzalemu, status stalnega prebivalca, ki ga je pod določenimi pogoji mogoče prenesti le na otroke in se s sklenitvijo zakonske zveze ne prenese samodejno, kar zakoncem in otrokom številnih stalnih prebivalcev vzhodnega Jeruzalema preprečuje, da bi živeli s svojimi družinskimi člani; ker po drugi strani v vzhodnem Jeruzalemu in njegovi okolici živi približno 200.000 izraelskih naseljencev;

L.  ker je zaščita palestinskega prebivalstva in njegovih pravic na Zahodnem bregu, zlasti na območju C, in v vzhodnem Jeruzalemu bistvenega pomena za nadaljnjo uresničljivost rešitve z dvema državama; ker na življenjske razmere Palestincev močno negativno vplivajo trenutna širitev naselbin in nasilje naseljencev, urbanistične omejitve in posledično hudo pomanjkanje stanovanj, rušenje hiš, prisilne izselitve in preselitve, zaplembe zemljišč, otežen dostop do naravnih virov ter pomanjkanje osnovnih socialnih storitev in pomoči; ker gospodarske razmere na teh območjih, ki jih še poslabšuje omejevanje dostopa, gibanja in prostorskega načrtovanja, ostajajo velik razlog za zaskrbljenost; ker je po letnem poročilu Mednarodne organizacije dela na Zahodnem bregu brezposelnih 53,5 % mladih žensk in 32,3 % mladih moških med 15. in 24. letom starosti;

M.  ker se palestinsko prebivalstvo na Zahodnem bregu, zlasti na območju C, in v vzhodnem Jeruzalemu sooča s hudim pomanjkanjem vode; ker je palestinske kmete močno prizadelo pomanjkanje vode za namakanje, do katerega prihaja zato, ker večino te vode porabijo v Izraelu oziroma izraelski naseljenci; ker je razpoložljivost zadostnih vodnih virov bistvena za obstoj bodoče palestinske države;

N.  ker je Izrael z izgradnjo ločevalnega zidu, ki ni v skladu z zeleno črto, odrezal precejšnje dele palestinskega ozemlja tako na Zahodnem bregu kot v vzhodnem Jeruzalemu; ker je v svetovalnem mnenju Mednarodnega sodišča o pravnih posledicah izgradnje zidu na okupiranem palestinskem ozemlju iz leta 2004 navedeno, da sta zid, ki ga na zasedenem palestinskem ozemlju gradi Izrael ..., ter s tem povezana ureditev v nasprotju z mednarodnim pravom;

O.  ker je Parlament večkrat izrazil podporo prizadevanjem predsednika Mahmuda Abasa in predsednika vlade Salama Fajada za oblikovanje države ter priznal in pozdravil uspeh Fajadovega dvoletnega načrta za oblikovanje države; ker bi morali v palestinskih nacionalnih razvojnih načrtih območje C in vzhodni Jeruzalem ohraniti kot prednostno nalogo, zlasti kot odziv na občutek zapostavljenosti Palestincev, ki živijo na teh območjih;

P.  ker je v izraelskih zaporih in centrih za pridržanje še vedno zaprtih več kot 4500 Palestincev, med katerimi je 24 članov palestinskega zakonodajnega sveta, okrog 240 otrok in več kot 300 upravno priprtih Palestincev;

Q.  ker so arabski beduini staroselci, ki v stalnih naselbinah na zemlji svojih prednikov ohranjajo tradicionalno kmečko življenje in si prizadevajo za uradno in trajno priznanje svojega edinstvenega položaja in statusa; ker so arabske beduinske skupnosti, ki jih s spodkopavanjem možnosti za preživljanje, vključno s prisilnim premeščanjem, ogroža izraelska politika, posebej ranljive skupine prebivalstva tako na zasedenem palestinskem ozemlju kot v Negevu;

R.  ker so po podatkih iz poročila delovne skupine za preseljevanje, objavljenega 14. maja 2012, in mesečnega humanitarnega biltena Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti več kot 60 zgradb, vključno s sončnimi kolektorji, zbiralniki vode in kmetijskimi zgradbami, ki so jih financirale Evropska unija in številne države članice, od januarja 2011 porušile izraelske sile; ker več kot 100 podobnim projektom grozi rušenje;

S.  ker so EU in države članice večkrat, tudi s sklepi Sveta z dne 14. maja 2012, ponovile trdno zavezanost varnosti Izraela in najstrože obsodile namerno nasilje nad civilnim prebivalstvom, vključno z raketnimi napadi iz Gaze, ter pozvale k učinkovitemu preprečevanju tihotapljenja orožja v Gazo;

T.  ker člen 2 sporazuma o pridružitvi med EU in Izraelom določa, da odnosi med stranema temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih načel, kar vodi njuno notranjo in mednarodno politiko in je bistveni element tega sporazuma;

U.  ker blokada Gaze in tamkajšnja humanitarna kriza trajata že od leta 2007 kljub številnim pozivom mednarodne skupnosti za takojšnjo, trajno in brezpogojno odprtje mejnih prehodov za pretok humanitarne pomoči, blaga in oseb v Gazo in iz nje, kot je poudarjeno tudi v sklepih Sveta z dne 14. maja 2012;

1.  ponovno poudarja, da odločno podpira rešitev z dvema državama, ki bi temeljila na mejah iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav in po kateri bi v miru in varnosti skupaj živeli država Izrael z varnimi in priznanimi mejami in sosednja neodvisna, demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja;

2.  pozdravlja sklepe Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 14. maja 2012, ki vključujejo sklepe o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu, in ponovno poudarja, da EU ne bo priznala sprememb meja izpred leta 1967, kar velja tudi za Jeruzalem, razen tistih, o katerih se bosta strani dogovorili, pozdravlja pa tudi izjavo bližnjevzhodne četverice z dne 11. aprila 2012;

3.  poudarja, da je končanje konflikta v osnovnem interesu tako EU kot udeleženih strani in širše regije, doseči pa ga je mogoče s pomočjo celovitega mirovnega sporazuma, ki bo temeljil na ustreznih resolucijah varnostnega sveta ZN, madridskih načelih, vključno z načelom „zemlja za mir“, časovnem načrtu, sporazumih, ki sta jih strani že sprejeli, in arabski mirovni pobudi; vztraja pri dejstvu, da nobena sprejeta rešitev ne bi smela žaliti dostojanstva vpletenih strani; ugotavlja, da ima EU kot največja donatorica palestinski upravi in ena glavnih trgovinskih partneric Izraela na voljo instrumente, s katerimi lahko obe strani dejavneje spodbudi k iskanju rešitve; obe strani poziva, naj sodelujeta z Evropsko unijo, ki bi morala storiti vse za rešitev konflikta; opozarja na uporabo mednarodnega humanitarnega prava na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno z uporabo četrte ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb v času vojne;

4.  poudarja, da bi bilo treba brez odlašanja znova začeti neposredna pogajanja, ki bi Izraelce in Palestince pripeljala do rešitve z dvema državama, skladno z roki, ki jih je zahtevala četverica, da bi lahko sedanje nesprejemljivo stanje premaknili z mrtve točke; pozdravlja izmenjavo pisem med stranema, ki se je začela 17. aprila 2012, ter skupno izjavo Izraela in palestinske uprave z dne 12. maja 2012;

5.  izraža resno zaskrbljenost zaradi razvoja dogodkov na območju C na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu, kot je opisano v poročilih vodij misije EU o območju C in oblikovanju palestinske države iz julija 2011 in o vzhodnem Jeruzalemu iz januarja 2012;

6.  poudarja, da je pomembno zaščititi palestinsko prebivalstvo in njegove pravice na območju C in v vzhodnem Jeruzalemu, kar je bistveno za uresničljivost rešitve z dvema državama;

7.  ponovno poudarja, da so vse naselbine po mednarodnem pravu še vedno nezakonite, ter izraelsko vlado poziva, naj ustavi vso gradnjo in širitev naselbin na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu ter odstrani vsa oporišča, zgrajena po marcu 2001;

8.  ostro obsoja vsa dejanja ekstremizma, nasilja in nadlegovanja naseljencev nad palestinskim civilnim prebivalstvom ter poziva izraelsko vlado in oblasti, naj privedejo storilce teh dejanj pred sodišče in poskrbijo, da bodo zanje odgovarjali;

9.  poziva, naj se veljavna zakonodaja EU in dvostranski sporazumi med EU in Izraelom izvajajo v celoti in učinkovito, s čimer bi zagotovili, da nadzorni mehanizem EU – „tehnične ureditve“ – ne bo dovoljeval uvoza blaga izraelskih priseljencev na evropski trg po preferenčnih pogojih iz pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom;

10.  poziva izraelsko vlado in oblasti, naj izpolnijo svoje obveznosti v okviru mednarodnega humanitarnega prava in naj zlasti:

   zagotovijo takojšnjo ustavitev rušenja hiš, prisilnih izselitev in preseljevanja Palestincev,
   Palestincem omogočijo dejavnosti načrtovanja in gradnje ter izvajanje palestinskih razvojnih projektov,
   olajšajo dostop in gibanje,
   Palestincem olajšajo dostop do obdelovalnih površin in pašnikov,
   zagotovijo pravično razdelitev vode, ki bo zadovoljila potrebe palestinskega prebivalstva,
   izboljšajo dostop palestinskega prebivalstva do ustreznih socialnih storitev in pomoči, zlasti na področju izobraževanja in javnega zdravja, in
   olajšajo humanitarne dejavnosti na območju C in v vzhodnem Jeruzalemu;

11.  poziva, da morajo izraelske oblasti ustaviti upravna pridržanja Palestincev brez uradne obtožnice ali sojenja, da morajo imeti vsi palestinski priporniki dostop do poštenega sojenja ter da je treba izpustiti palestinske politične zapornike, zlasti člane palestinskega zakonodajnega sveta, vključno z Marvanom Bargutijem, in upravno priprte osebe; poziva tudi k takojšnji izpustitvi Nabila Al Raija, umetniškega vodje Gledališča svobode v begunskem taborišču Dženin, ki so ga aretirali 6. junija 2012 in je od takrat v priporu; pozdravlja sporazum, dosežen dne 14. maja 2012, ki je omogočil prekinitev gladovne stranke palestinskih zapornikov, in poziva k njegovemu popolnemu in takojšnjemu izvajanju;

12.  poziva k zaščiti beduinskih skupnosti za Zahodnem bregu in v Negevu ter k temu, da morajo izraelske oblasti v celoti spoštovati pravice teh skupnosti, in obsoja vse kršitve (npr. rušenja hiš, prisilno preseljevanje, omejevanje javnih storitev); v zvezi s tem tudi poziva izraelsko vlado, naj umakne Praverjev načrt;

13.  spodbuja palestinsko vlado in oblasti, naj v palestinskih nacionalnih razvojnih načrtih in projektih namenijo večjo pozornost območju C in vzhodnemu Jeruzalemu, da bi izboljšali položaj in življenjske razmere palestinskega prebivalstva na teh območjih;

14.  ponovno poudarja, da so mirna in nenasilna sredstva edini način za dosego trajne rešitve izraelsko-palestinskega konflikta; v zvezi s tem še naprej podpira politiko predsednika Abasa o nenasilnem uporu in spodbuja spravo med Palestinci ter oblikovanje palestinske države, predsedniške in parlamentarne volitve pa vidi kot pomemben del tega procesa;

15.  ponovno izraža svojo odločno zavezanost varnosti izraelske države; obsoja vsakršno namerno nasilje obeh strani nad civilnim prebivalstvom in je zgrožen nad raketnimi napadi iz Gaze;

16.  poziva Svet in Komisijo, naj še naprej podpirata palestinske institucije in razvojne projekte na območju C in v vzhodnem Jeruzalemu ter jim pošiljata pomoč, da bi zaščitili in okrepili palestinsko prebivalstvo; poziva k izboljšanemu usklajevanju med EU in državami članicami na tem področju; poudarja, da mora Izrael prenehati zadrževati prihodke od carin in davkov, ki pripadajo palestinski upravi;

17.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj na terenu preverita vse domneve glede uničevanja in škode, povzročene na stavbah in projektih, ki jih je financirala EU, na okupiranih ozemljih, in rezultate posredujeta Parlamentu;

18.  poziva Svet in Komisijo, naj v dvostranskih odnosih EU z Izraelom in s palestinsko upravo ta vprašanja še naprej obravnavata na vseh ravneh; poudarja, da mora EU v svojih dvostranskih odnosih z Izraelom v celoti upoštevati njegovo zavezanost spoštovanju obveznosti, ki jih ima na podlagi mednarodnega prava o človekovih pravicah in humanitarnega prava do palestinskega prebivalstva;

19.  ponovno poziva EU in njene države članice, naj igrajo dejavnejšo politično vlogo, tudi v okviru četverice, pri prizadevanjih, da se doseže pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci; ponovno opozarja na osrednjo vlogo četverice in še naprej podpira prizadevanja visoke predstavnice, da bi poskrbela za verodostojne možnosti za nadaljevanje mirovnega procesa;

20.  ponovno poziva k takojšnji, trajni in brezpogojni odpravi blokade območja Gaze glede oseb, pretoka humanitarne pomoči in blaga, in k sprejetju ukrepov, ki bodo omogočili obnovo in gospodarsko oživitev tega območja; ob priznavanju legitimne varnostne potrebe Izraela poziva k vzpostavitvi učinkovitega nadzornega mehanizma za preprečevanje tihotapljenja orožja v Gazo; je seznanjen s sklepom Sveta o podaljšanju mandata misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa do 30. junija 2013 in pričakuje, da bo misija izpolnila svoje naloge ter igrala odločilno in učinkovito vlogo pri vsakodnevnem upravljanju čezmejnih odnosov in izgradnji zaupanja med izraelsko in palestinsko upravo; poziva Hamas, naj prizna državo Izrael in podpre rešitev z dvema državama; prav tako poziva Hamas, naj konča nasilje, ki se navznoter in navzven izvaja proti državi Izrael;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, predsedniku generalne skupščine ZN, vladam in parlamentom članic varnostnega sveta ZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku palestinske uprave in palestinskemu zakonodajnemu svetu.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0429.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0060.
(3) UL C 308 E, 20.10.2011, str. 81.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov