Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 13 март 2012 г. - Страсбург
 Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси ***
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai
 Kомпетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство ***I
 Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г.
 Роля на жените в процеса на вземане на политически решения — качество и равенство
 Устав на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите
 Процесът от Болоня
 Европейската статистика
Текстове (304 kb)
Правна информация - Политика за поверителност