Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2012. gada 13. marts - Strasbūra
 Nolīgums starp Eiropas Savienību un Islandi un Norvēģiju par dažu Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās noteikumu piemērošanu***
 Pieprasījums atcelt Krisztina Morvai imunitāti
 Jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšana un izpilde mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveide ***I
 Sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā — 2011. gads
 Sieviešu līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā
 Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšana attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu
 Boloņas process
 Eiropas statistika
Teksti (176 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika