Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 13 mars 2012 - Strasbourg
 Avtal EU/Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål ***
 Begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet
 Behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg ***I
 Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011
 Kvinnor i politiskt beslutsfattande
 Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande
 Bologna-processen
 Kvalitetsledning för den europeiska statistiken
Texter (175 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy