Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 14 март 2012 г. - Страсбург
 Европейски фонд за рибарство ***I
 Автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо ***I
 Обща търговска политика ***I
 Общи насоки за бюджета за 2013 г.: Раздел ІІІ - Комисия
 Мандат на специалната комисия по въпросите на организираната престъпност, корупцията и прането на пари
 Съдебно обучение
 Детският труд в сектора за произвоство и търговия с какао
 Международното споразумение за какаото от 2010 година ***
 Обръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС
 Доклад относно Бивша югославска република Македония във връзка с разширяването
 Доклад относно Исландия във връзка с разширяването
 Доклад относно Босна и Херцеговина във връзка с разширяването
Текстове (843 kb)
Правна информация - Политика за поверителност