Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 14. marts 2012 - Strasbourg
 Den Europæiske Fiskerifond ***I
 Et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet ***I
 Den fælles handelspolitik ***I
 Generelle retningslinjer for 2013-budgettet - Sektion III - Kommissionen
 Mandat for det særlige udvalg om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning i Den Europæiske Union
 Uddannelse af retsvæsenets aktører
 Børnearbejde i kakaosektoren
 Den internationale kakaooverenskomst 2010 ***
 Bekæmpelse af diabetesepidemien i EU
 Udviddelsesrapport for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
 Udviddelsesrapport for Island
 Udviddelsesrapport for Bosnien-Hercegovina
Tekster (531 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik