Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 14. marca 2012 - Štrasburg
 Európsky fond pre rybné hospodárstvo ***I
 Autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa ***I
 Spoločná obchodná politika ***I
 Všeobecné usmernenia pre rozpočet na rok 2013: oddiel III – Komisia
 Mandát osobitného výboru pre boj proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí
 Odborná justičná príprava
 Detská práca v sektore kakaa
 Medzinárodná dohoda o kakau z roku 2010 ***
 Riešenie problému epidémie cukrovky v EÚ
 Správa o rozšírení týkajúca sa bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko
 Správa o rozšírení týkajúca sa Islandu
 Správa o rozšírení týkajúca sa Bosny a Hercegoviny
Texty (538 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia