Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 29. märts 2012 - Brüssel
 Rahvusvaheline kautšuki uurimisrühm ***
 Lennureisijate õigused
 Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus
 Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus
 Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus
 Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus
 Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 ***II
 Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimine ***II
 Börsivälised tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad ***I
 Töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega ***I
 Aktsiisialane halduskoostöö *
 2013. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings, Hispaania
 Kodukorra muutmine suhete muutumise tõttu Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsusi esindavate institutsioonide vahel pärast Lissaboni lepingu jõustumist
 Olukord Valgevenes
 Euroopa demokraatia sihtkapital
 Laienemisaruanne Serbia kohta
 Laienemisaruanne Kosovo kohta
 Laienemisaruanne Türgi kohta
 Laienemisaruanne Montenegro kohta
 Euroopa äriühingu üldjuhtimise raamistik
 Euroopa Investeerimispanga 2010. aasta aruanne
 2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta
Tekstid (463 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika