Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 29 d. - Briuselis
 Iš dalies pakeisti Tarptautinės kaučiuko studijų grupės įstatai ir darbo tvarkos taisyklės ***
 Oro transportu keliaujančių asmenų teisės
 Prašymas ginti Parlamento nario Luigi de Magistriso imunitetą
 Prašymas ginti Parlamento nario Luigi de Magistriso imunitetą
 Prašymas ginti Parlamento nario Luigi de Magistriso imunitetą
 Prašymas ginti Parlamento nario Luigi de Magistriso imunitetą
 Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu ***II
 Dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolė ***II
 Ne biržos išvestinės finansinės priemonės, pagrindinės sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos ***I
 Būtiniausi sveikatos ir saugos reikalavimai, susiję su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams ***I
 Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje *
 2013 m. įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Ispanijos paraiška „EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana, pastatų statyba“
 Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir institucijų, atstovaujančių nacionalinėms vyriausybėms, santykių pokyčius įsigaliojus Lisabonos sutarčiai
 Padėtis Baltarusijoje
 Europos demokratijos fondas (EDF)
 Pažangos ataskaita. Serbija
 Pažangos ataskaita. Kosovas
 Pažangos ataskaita. Turkija
 Pažangos ataskaita. Juodkalnija
 Europos įmonių valdymo sistema
 Europos investicijų bankas. 2010 m. metinė ataskaita
 2010 m. ES pilietybės ataskaita. Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas
Tekstai (488 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika