Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2012. gada 29. marts - Brisele
 Starptautiskā kaučuka pētījumu grupa ***
 Gaisa transporta pasažieru tiesības
 Pieprasījums aizstāvēt Luigi de Magistris deputāta imunitāti
 Pieprasījums aizstāvēt Luigi de Magistris deputāta imunitāti
 Pieprasījums aizstāvēt Luigi de Magistris deputāta imunitāti
 Pieprasījums aizstāvēt Luigi de Magistris deputāta imunitāti
 Eiropas Bēgļu fonda izveide laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam ***II
 Divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrole ***II
 Ārpusbiržas atvasinājumi, centrālie darījumu starpnieki un darījumu reģistri ***I
 Minimālās drošības un veselības aizsardzības prasības attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) ***I
 Administratīva sadarbība akcīzes nodokļu jomā *
 2013. gada ieņēmumu un izdevumu tāme - I iedaļa - Parlaments
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Spānijas pieteikums EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - ēku būvniecība
 Reglamenta grozīšana, ņemot vērā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās notikušās izmaiņas Eiropas Parlamenta attiecībās ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības
 Stāvoklis Baltkrievijā
 Eiropas Demokrātijas fonds
 Paplašināšanās ziņojums attiecībā uz Serbiju
 Paplašināšanās ziņojums attiecībā uz Kosovu
 Paplašināšanās ziņojums attiecībā uz Turciju
 Paplašināšanās ziņojums attiecībā uz Melnkalni
 Korporatīvās vadības satvars Eiropas uzņēmumiem
 Eiropas Investīciju banka — 2010. gada pārskats
 2010. gada ziņojums par ES pilsonību: likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai
Teksti (497 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika