Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 29 maart 2012 - Brussel
 Internationale Studiegroep voor Rubber ***
 Rechten van luchtreizigers
 Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Luigi de Magistris
 Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Luigi de Magistris
 Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Luigi de Magistris
 Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Luigi de Magistris
 Europees Vluchtelingenfonds 2008-2013 ***II
 Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***II
 OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ***I
 Minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) ***I
 Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen *
 Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2013
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Aanvraag EGF /2011/006 ES/Bouw van gebouwen Comunidad Valenciana, Spanje
 Wijziging van het Reglement in verband met de gewijzigde betrekkingen tussen het Europees Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen
 Situatie in Belarus
 Europees Fonds voor Democratie
 Uitbreidingsverslag Servië
 Uitbreidingsverslag Kosovo
 Uitbreidingsverslag Turkije
 Uitbreidingsverslag Montenegro
 Corporate-governancekader voor Europese ondernemingen
 Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2010
 Verslag over het EU-burgerschap 2010
Teksten (521 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid