Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 29. marec 2012 - Bruselj
 Mednarodni študijski odbor za gumo ***
 Pravice letalskih potnikov
 Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa
 Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa
 Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Luigija de Magistrisa
 Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Luigija de Magistrisa
 Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 ***II
 Nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***II
 Izvedeni finančni instrumenti, centralne nasprotne stranke in repozitoriji sklenjenih poslov ***I
 Minimalne zdravstvene in varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) ***I
 Upravno sodelovanje na področju trošarin *
 Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2013 - Oddelek I - Parlament
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Gradnja stavb, Španija
 Sprememba Poslovnika zaradi sprememb v odnosih Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade
 Razmere v Belorusiji
 Evropska ustanova za demokracijo
 Poročilo o širitvi za Srbijo
 Poročilo o širitvi za Kosovo
 Poročilo o širitvi za Turčijo
 Poročilo o širitvi za Črno goro
 Okvir za upravljanje evropskih podjetij
 Evropska investicijska banka (EIB) - letno poročilo 2010
 Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010
Besedila (450 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov