Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 29 mars 2012 - Bryssel
 Internationella studiegruppen för gummis ändrade stadgar och arbetsordning ***
 Flygpassagerares etablerade rättigheter – funktion och tillämpning
 Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet och privilegier
 Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet och privilegier
 Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet och privilegier
 Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet och privilegier
 Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 ***II
 Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ***II
 OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ***I
 Minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet ***I
 Administrativt samarbete i fråga om punktskatter *
 Beräkning av inkomster och utgifter för 2013 - Avsnitt I - Parlamentet
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Ansökan EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Construction of buildings från Spanien
 Ändring av arbetsordningen mot bakgrund av utvecklingen av Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna
 Situationen i Vitryssland
 Närmare bestämmelser för ett eventuellt inrättande av en europeisk demokratifond
 Utvidgningsrapport för Serbien
 Utvidgningsrapport för Kosovo
 Utvidgningsrapport för Turkiet
 Utvidgningsrapport om Montenegro
 En ram för bolagsstyrning för europeiska företag
 Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrapport 2010
 Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter
Texter (508 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy