Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2712(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0388/2012

Rozpravy :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Hlasování :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0301

Přijaté texty
PDF 203kWORD 38k
Čtvrtek, 5. července 2012 - Štrasburk
Pobouření vyvolané nuceným potratem v Číně
P7_TA(2012)0301RC-B7-0388/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o skandálním případu nuceného potratu v Číně (2012/2712(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na zprávy předložené podle Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) společně s jejím opčním protokolem a na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na Úmluvu o právech dítěte;

–  s ohledem na mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji (ICPD), která se konala v roce 1994 v Káhiře,

–  s ohledem na čínskou politiku jednoho dítěte a čínské právní předpisy týkající se potratů,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 2. června 2012 byla v okrese Žen-ping v provincii násilím odvedena a podrobena potratu žena v sedmém měsíci těhotenství Feng Ťia-mej, což vyvolalo vlnu pobouření a nesouhlasu v Číně a po celém světě;

B.  vzhledem k tomu, že potraty po šestém měsíci těhotenství jsou podle čínské práva nezákonné; vzhledem k tomu, že místní správa v An-kchangu provedla vyšetřování, z nějž vyplývá, že úředníci v okrese Žen-ping použili „krutých prostředků“ a „přesvědčili“ paní Feng o provedení potratu; vzhledem k tomu, že se ve zprávě uvádí, že tímto rozhodnutím došlo k porušení jejích práv; vzhledem k tomu, že místní správa v An-kchangu oznámila, že místní plánovací úředníky zapletené do případu potrestá mj. tím, že je propustí;

C.  vzhledem k výsledkům vyšetřování, z nichž vyplynulo, že si místní úředníci vyžádali od rodiny paní Feng „záruční poplatek“ ve výši 40 000 RMB, který podle jejího manžela přestavovala pokuta za druhé dítě; vzhledem k tomu, že místní orgány nemají oprávnění takové poplatky vymáhat; vzhledem k tomu, že paní Feng byla nucena podepsat souhlas s ukončením těhotenství, protože nechtěla zaplatit pokutu, a byla v nemocnici držena pod dohledem dozorců;

D.  vzhledem k tomu, že výsledkem politiky jednoho dítěte v Číně je rozšíření nelegálních potratů na základě pohlaví plodu, což vede k nerovnováze v počtu mužů a žen;

E.   vzhledem k tomu, že EU poskytovala a stále poskytuje finanční prostředky organizacím zapojeným do politiky v oblasti plánování rodičovství v Číně;

1.  ostře zdůrazňuje, že podle akčního plánu mezinárodní konference o populaci a rozvoji musí být cílem programů v oblasti plánování rodiny umožnit párům a jedincům se svobodně, odpovědně a informovaně rozhodovat o tom, zda budou mít děti, a poskytnout jim celou řadu bezpečných, účinných a přijatelných metod plánování rodičovství podle jejich volby, v nichž nemá místo žádná forma nátlaku;

2.  znovu opakuje základní právo všech žen na přístup k systémům veřejné zdravotní péče, zejména k základní, gynekologické a porodnické zdravotní péči, jak je stanoveno Světovou zdravotnickou organizací;

3.  vyjadřuje soustrast rodinám obětí, důrazně odsuzuje pronásledování, kterému byli vystaveni a požaduje pro ně ochranu ze strany veřejných orgánů;

4.  důrazně odsuzuje rozhodnutí o přinucení paní Feng k potratu a zavrhuje praxi nucených potratů a sterilizací, zejména v souvislosti s politikou jednoho dítěte;

5.  vítá rozhodnutí místní správy v An-kchangu nabídnout rodině paní Feng odškodnění a přísně potrestat místní úředníky zapletené do případu;

6.  bere na vědomí, že případ paní Feng vešel do širokého povědomí díky internetu, a zdůrazňuje význam svobody projevu, a to i na internetu; s potěšením vítá vznik veřejné diskusní sféry, částečně díky mikroblogování;

7.  považuje diskusi probíhající mezi intelektuály a akademickou obcí o tom, zda pokračovat v politice jednoho dítěte v Číně, či nikoli, za důležitou;

8.  naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, aby její financování projektů nebylo v rozporu s poznámkami v oddíle III, hlavy 21 souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2012;

9.  vyzývá Komisi a Evropský útvar pro vnější činnost, aby začlenily otázku nucených potratů do programu svého příštího dvoustranného dialogu o lidských právech s Čínou;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, delegaci Evropské unie při OSN a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí