Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2712(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0388/2012

Συζήτηση :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0301

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 275kWORD 44k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
Σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα
P7_TA(2012)0301RC-B7-0388/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με το σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα (2012/2712(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων Κατά των Γυναικών (CEDAW) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, καθώς και τη Σύμβαση Κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που διεξήχθη στο Κάιρο το1994,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική του ενός παιδιού στην Κίνα και τους νόμους της Κίνας για τις αμβλώσεις,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Ιουνίου 2012, απήγαγαν την επτά μηνών έγκυο, Φεγκ Τζιαμέϊ, και την υπέβαλαν σε αναγκαστική άμβλωση στην κομητεία Zhenping, (επαρχία Shanxi), πράγμα που ξεσήκωσε κύμα αγανάκτησης και κατακραυγής τόσο στην Κίνα όσο και σε όλο τον κόσμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία, οι αμβλώσεις μετά τον έκτο μήνα είναι παράνομες, και ότι η δημοτική κυβέρνηση της Ankang διεξήγαγε έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπάλληλοι της κομητείας του Zhenping είχαν χρησιμοποιήσει «βάναυσα μέσα» και είχαν «πείσει» την κ. Φεγκ να υποβληθεί σε άμβλωση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση, η απόφαση αυτή συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τοπική κυβέρνηση της Ankang έχει εξαγγείλει ότι θα επιβληθούν ποινές στους τοπικούς υπαλλήλους οικογενειακού προγραμματισμού που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση καθώς και στην απαγωγή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι τοπικοί υπάλληλοι είχαν ζητήσει από την οικογένεια της κ. Φεγκ να καταβάλει «ποσό εγγύησης» ύψους 40 000 γιουάν, που, κατά την κρίση του συζύγου της Φεγκ, συνιστούσε πρόστιμο για τη γέννηση δεύτερου παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές αρχές δεν νομιμοποιούνταν να εισπράξουν μια τέτοια εγγύηση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κ. Φεγκ εξαναγκάστηκε να υπογράψει έγγραφο συναίνεσης για τη διακοπή της κύησής της επειδή δεν ήταν σε θέση να καταβάλει το πρόστιμο, και ότι ήταν υπό επιτήρηση φρουρών στο νοσοκομείο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της πολιτικής του ενός παιδιού της Κίνας, έχει επεκταθεί η πρακτική παράνομων αμβλώσεων με κριτήριο την επιλογή του φύλου, πράγμα που δημιουργεί έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των αριθμών αντρών και γυναικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει παράσχει και εξακολουθεί να παρέχει χρηματοδοτικούς πόρους σε οργανώσεις που εμπλέκονται στις πολιτικές οικογενειακού προγραμματισμού στην Κίνα·

1.  υπογραμμίζει επίμονα ότι, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD PoA), στόχος των προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού πρέπει να είναι να παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ζεύγος καθώς και σε μεμονωμένα ατόμα να καταλήγουν σε ελεύθερες, υπεύθυνες και τεκμηριωμένες αποφάσεις για την τεκνοποίηση και να διατίθεται πλήρες φάσμα ασφαλών, αποτελεσματικών και αποδεκτών μεθόδων οικογενειακού προγραμματισμού της επιλογής τους· δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο αυτό καμία μορφή εξαναγκασμού·

2.  επαναλαμβάνει το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των γυναικών να έχουν πρόσβαση σε συστήματα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, και ιδίως στην πρωτοβάθμια, στη γυναικολογική και στη μαιευτική περίθαλψη, όπως προβλέπει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·

3.  εκφράζει τη συμπάθειά του στην οικογένεια των θυμάτων, καταδικάζει κατάφωρα τις παρενοχλήσεις στις οποίες υποβάλλονται, και ζητεί να τους παρασχεθεί δημόσια προστασία·

4.  καταδικάζει επίμονα την απόφαση για τον εξαναγκασμό της Φεγκ Τζιαμέϊ σε άμβλωση, καθώς και την πρακτική των αναγκαστικών αμβλώσεων και στειρώσεων σε παγκόσμια κλίμακα, και ειδικότερα στο πλαίσιο της πολιτικής του ενός παιδιού·

5.  επιδοκιμάζει την απόφαση της δημοτικής κυβέρνησης της Ankang να παράσχει αποζημίωση στην οικογένεια της κ. Φεγκ, και να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε τοπικούς υπαλλήλους που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση αυτή·

6.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η υπόθεση της κ. Φεγκ διαδόθηκε ευρύτατα χάρη στο διαδίκτυο, και τονίζει τη σπουδαιότητα της ελευθερίας έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία δημόσιου χώρου συζήτησης που οφείλεται εν μέρη στο μικρο-ιστολόγιο (μικρομπλόγκ)·

7.  θεωρεί σημαντική τη συνεχή συζήτηση μεταξύ διανοουμένων και ακαδημαϊκών ως προς το εάν θα πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική του ενός παιδιού στην Κίνα·

8.  προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κατά την χρηματοδότηση σχεδίων δεν θα παραβιάζονται οι παρατηρήσεις του Τμήματος III, τίτλου 21 του Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012·

9.  καλεί την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συμπεριλάβουν τις αναγκαστικές αμβλώσεις στην ημερήσια διάταξη του προσεχούς διμερούς διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου