Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2712(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0388/2012

Rozpravy :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Hlasovanie :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0301

Prijaté texty
PDF 203kWORD 40k
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg
Pohoršenie v súvislosti s násilnými potratmi v Číne
P7_TA(2012)0301RC-B7-0388/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o škandále s nútenými potratmi v Číne (2012/2712(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na správy predložené podľa Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho opčného protokolu a na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–  so zreteľom na Dohovor o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Medzinárodnú konferenciu o populácii a rozvoji (ICPD), ktorá sa konala v Káhire v roku 1994,

–  so zreteľom na čínsku politiku jedného dieťaťa a na čínske zákony o potratoch,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 2. júna 2012 bola v okrese Čen-pching v provincii Šan-si unesená Feng Ťien-mej v siedmom mesiaci tehotenstva a bola podrobená nútenému potratu, čo vyvolalo vlnu pobúrenia a odsúdenia v Číne i na celom svete;

B.  keďže podľa čínskych zákonov sú potraty po šiestom mesiaci tehotenstva nezákonné; keďže miestna samospráva An-kchangu vyšetrovaním zistila, že úradníci v okrese Čen-pching použili „kruté prostriedky“ a „presvedčili“ pani Fengovú, aby potratila; keďže v správe sa uvádza, že toto rozhodnutie porušilo jej práva; keďže mestské zastupiteľstvo An-kchangu oznámilo potrestanie a prepustenie miestnych úradníkov pre plánovanie, ktorí sú zapojení do tohto prípadu;

C.  keďže vyšetrovaním sa zistilo, že miestni úradníci požadovali od rodiny pani Fengovej „zloženie záruky“ vo výške 40 000 RMB, ktorá bola podľa jej manžela pokutou za druhé dieťa; keďže miestne orgány vôbec nie sú podľa zákona oprávnené, aby vyberali takýto poplatok; keďže pani Fengová bola donútená podpísať súhlas s ukončením svojho tehotenstva, pretože nechcela zaplatiť pokutu, a bola zadržiavaná strážou v nemocnici;

D.  keďže čínska politika jedného dieťaťa má za následok rozšírené nezákonné potraty na základe pohlavia dieťaťa, čím vzniká nerovnováha medzi počtom mužov a žien;

E.  keďže EÚ poskytovala a stále poskytuje finančné prostriedky organizáciám zapojeným do politík plánovaného rodičovstva v Číne;

1.  rozhodne zdôrazňuje, že v súlade s Medzinárodnou konferenciou o populácii a rozvoji musí byť cieľom programov plánovaného rodičovstva umožniť párom i jednotlivcom slobodne, zodpovedne a informovane sa rozhodovať o pôrode a sprístupniť širokú škálu bezpečných, účinných a prijateľných metód plánovaného rodičovstva podľa ich výberu, pričom sa nepripúšťa žiadna forma nátlaku;

2.  opätovne pripomína základné právo všetkých žien na prístup k systémom verejnej zdravotnej starostlivosti, najmä primárnej, gynekologickej a pôrodníckej zdravotnej starostlivosti, ako stanovuje Svetová zdravotnícka organizácia;

3.  prejavuje sústrasť i rodine obetí, ostro odsudzuje obťažovanie, ktorému boli podrobené, a požaduje pre ne verejnú ochranu;

4.  dôrazne odsudzuje rozhodnutie nútiť pani Fengovú k prerušeniu tehotenstva a celkovo odsudzuje prax nútených potratov a sterilizácií, najmä v súvislosti s politikou jedného dieťaťa;

5.  víta rozhodnutie miestnej samosprávy An-kchangu ponúknuť rodine pani Fengovej odškodnenie a prísne potrestať miestnych úradníkov zapojených do tohto prípadu;

6.  berie na vedomie skutočnosť, že prípad pani Fengovej sa stal široko známym vďaka internetu, a zdôrazňuje význam slobody prejavu vrátane slobody prejavu prostredníctvom internetu; s uspokojením víta skutočnosť, že sa objavuje verejný diskusný priestor, a to sčasti vďaka mikroblogovaniu;

7.  považuje za dôležitú súčasnú diskusiu medzi intelektuálmi a vzdelancami o tom, či pokračovať v politike jedného dieťaťa;

8.  naliehavo vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby jej financovanie projektov nebolo v rozpore s poznámkami uvedenými v oddiele III hlave 21 všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012;

9.  vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby otázku nútených potratov zaradili do agendy svojho nasledujúceho dvojstranného dialógu s Čínou o ľudských právach;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, delegácii Európskej únie pri Organizácii Spojených národov a vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia