Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2712(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0388/2012

Debatter :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Omröstningar :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0301

Antagna texter
PDF 111kWORD 35k
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg
Skandalen med tvångsaborter i Kina
P7_TA(2012)0301RC-B7-0388/2012

Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2012 om skandalen med tvångsaborter i Kina (2012/2712(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av de rapporter som lagts fram enligt konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och det frivilliga protokollet till denna konvention, samt enligt konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av konventionen om barnets rättigheter,

–  med beaktande av den internationella konferensen för befolknings- och utvecklingsfrågor (ICPD) som hölls i Kairo 1994,

–  med beaktande av Kinas ettbarnspolitik och abortlagstiftning,

–  med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 2 juni 2012 fördes Feng Jianmei, en kvinna gravid i sjunde månaden, bort och fick genomgå en tvångsabort i Zhenping county (Shaanxi-provinsen). Många upprördes av händelsen och fördömde den, såväl i Kina som runtom i världen.

B.  Enligt kinesisk lagstiftning är det olagligt att göra abort efter sjätte månaden. De kommunala myndigheterna i Ankang tillsatte en utredning där man kom fram till att tjänstemännen i Zhenping county hade använt ”råa metoder” och ”övertalat” Feng att abortera fostret. Rapporten fastslog att detta beslut hade kränkt hennes rättigheter. De kommunala myndigheterna i Ankang har utlovat straff för de lokala planeringtjänstemän som var inblandade i fallet, inklusive avsked.

C.  Enligt utredningen hade lokala tjänstemän krävt att Fengs familj skulle betala en garantiavgift på 40 000 yuan, vilket enligt hennes make var en bot för att få ett andra barn. De lokala myndigheterna hade ingen laglig rätt att kräva en sådan garantiavgift. Feng tvingades underteckna ett dokument där hon samtyckte till att avsluta graviditeten eftersom hon inte kunde betala boten, och hölls kvar på sjukhuset av vakter.

D.  Olagliga och könsselektiva aborter är vanliga till följd av Kinas ettbarnspolitik, och detta skapar obalans mellan antalet män och kvinnor.

E.  EU har finansierat och finansierar fortfarande organisationer som är involverade i familjeplaneringspolitiken i Kina.

1.  Europaparlamentet understryker med kraft att syftet med familjeplaneringsprogram, i linje med handlingsprogrammet från den internationella konferensen för befolknings- och utvecklingsfrågor, måste vara att ge par och individer möjlighet att fatta fria, ansvarsfulla och välgrundade beslut om barnafödande och att ge dem full valfrihet i fråga om säkra, effektiva och acceptabla metoder för familjeplanering, och inga former av påtryckningar får förekomma.

2.  Europaparlamentet fastlår återigen alla kvinnors grundläggande rätt att få tillgång till offentliga hälso- och sjukvårdssystem, särskilt primärvård, gynekologisk vård och graviditets- och förlossningsvård enligt Världshälsoorganisationens definition.

3.  Europaparlamentet framför sitt deltagande med offrens familjer, fördömer kraftigt de trakasserier som de utsätts för och kräver att myndigheterna skyddar dem.

4.  Europaparlamentet fördömer kraftigt såväl beslutet att tvinga Feng att genomgå en abort som tillämpningen av tvångsaborter och steriliseringar världen över, särskilt inom ramen för ettbarnspolitiken.

5.  Europaparlamentet välkomnar det beslut som de kommunala myndigheterna i Ankang har fattat om att erbjuda Fengs familj kompensation och utdöma stränga straff för de lokala tjänstemän som varit inblandade i fallet.

6.  Europaparlamentet konstaterar att fallet med Feng blev vida känt tack vare internet, och framhåller betydelsen av yttrandefrihet, även på internet. Parlamentet välkomnar med glädje uppkomsten av ett offentligt rum för debatt, delvis tack vare mikrobloggar.

7.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av den pågående debatten bland intellektuella och akademiker om huruvida man ska fortsätta med ettbarnspolitiken i Kina.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att säkerställa att finansieringen av projekt inte bryter mot anmärkningarna i avsnitt III avdelning 21 i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att föra upp tvångsaborter på föredragningslistan för sin nästa bilaterala människorättsdialog med Kina.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europeiska unionens delegation till FN och Folkrepubliken Kinas regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy