Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 65kWORD 32k
Torsdag den 5. juli 2012 - Strasbourg
Undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab
P7_TA(2012)0302P7_DCL(2012)0007

Europa-Parlamentets erklæring af 5. juli 2012 om undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den europæiske konsensus om udvikling, hvori det understreges, at »EU [skal] være særlig opmærksom på undervisning i udvikling og øget bevidstgørelse«,

–  der henviser til konklusionerne fra den strukturerede dialog om civilsamfundets og de lokale myndigheders rolle i udviklingsarbejdet, som opfordrer EU's medlemsstater og Europa-Kommissionen til at styrke deres strategier for undervisning i udvikling og øget bevidstgørelse af EU-borgerne,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der henviser til, at undervisning i udvikling og bevidstgørelse af EU-borgerne udgør centrale elementer i den europæiske udviklingspolitik, som fastslået i den europæiske konsensus om undervisning i udvikling (»The European Consensus on Development: The contribution of development education and awareness raising«),

B.  der henviser til, at Den Europæiske Union ikke har en særlig strategi på dette område, selv om Unionen er blandt de vigtigste grundlæggere af begrebet undervisning i udvikling i Europa,

C.  der henviser til, at det er særlig vigtigt i en tid præget af besparelser, kriser og en stigning i antallet af nationalistiske og populistiske bevægelser at støtte aktivt globalt medborgerskab,

1.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at udvikle en langsigtet og tværsektoriel europæisk strategi for undervisning i udvikling, bevidstgørelse og aktivt globalt medborgerskab,

2.  opfordrer medlemsstaterne til at udvikle eller styrke deres nationale strategier for undervisning i udvikling,

3.  pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne(1) til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes parlamenter.

(1) Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 1 til mødeprotokollen af 5.7.2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN1)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik