Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 64kWORD 31k
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg
Ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap
P7_TA(2012)0302P7_DCL(2012)0007

Verklaring van het Europees Parlement van 5 juli 2012 over ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap

Het Europees Parlement,

–  gezien de Europese consensus inzake ontwikkeling, waarin wordt onderstreept dat „de EU bijzondere aandacht [zal] schenken aan ontwikkelingseducatie en het vergroten van het bewustzijn bij de EU-burgers”,

–  gezien de conclusies van de gestructureerde dialoog over de rol van het maatschappelijk middenveld en plaatselijke overheden bij de ontwikkelingssamenwerking, waarin de EU-lidstaten en de Commissie worden opgeroepen om hun strategieën voor ontwikkelingseducatie en het vergroten van het bewustzijn bij de EU-burgers te versterken,

–  gezien artikel 123 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat ontwikkelingseducatie en bewustmaking van cruciaal belang zijn voor het Europees ontwikkelingsbeleid, zoals dat is uitgetekend in de Europese consensus inzake ontwikkelingseducatie (Europese consensus inzake ontwikkeling: de bijdrage van ontwikkelingseducatie en bewustmaking);

B.  overwegende dat de Europese Unie weliswaar een van de belangrijkste financiers is van ontwikkelingseducatie in Europa, maar ter zake geen specifieke strategie heeft;

C.  overwegende dat het in tijden van bezuiniging, crisis en opkomst van nationalistische en populistische bewegingen bijzonder belangrijk is om actief wereldburgerschap te bevorderen;

1.  verzoekt de Commissie en de Raad om een Europese multisectorale langetermijnstrategie voor ontwikkelingseducatie, bewustmaking en actief wereldburgerschap uit te werken;

2.  verzoekt de lidstaten nationale strategieën voor ontwikkelingseducatie te ontwikkelen of bestaande strategieën te versterken;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars(1), te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de parlementen van de lidstaten.

(1) De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 1 bij de notulen van 5 juli 2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN1)).

Juridische mededeling - Privacybeleid